S-Bank Fenno Equity A

Aktiefonder Finland
1,94%
ORDINARIE AVGIFT
1,57%
DIN AVGIFT
+10,72%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

FIM Fenno har som målsättning att genom aktiv kapitalförvaltning uppnå en god långsiktig avkastning som överstiger avkastningen för jämförelseindexet. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i finländska aktier och aktierelaterade värdepapper eller i sådana bolag för vilka Finland enligt fondbolagets bedömning är ett centralt marknadsområde. Fonden använder sig av derivatavtal som en del av sin normala placeringsverksamhet för att uppnå de uppställda målen. Fondens placeringsgrad kan variera mellan 0 och 100 %. Den normala placeringsgraden är över 75 %. Fonden följer inte jämförelseindexet i sin placeringsverksamhet. Vidare får fonden utnyttja derivat i syfte att öka avkastning samt att effektivisera riskhantering.

Läs mer
PLACERINGAR
Nordea Bank Abp
9,8%
Neste Corp
9,17%
Valmet Corp
7,29%
Nokia Oyj
7%
Sampo Oyj Class A
6,11%
Fortum Oyj
4,82%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
9,8%
Finland
85,48%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
9,03%
Konsument, cyklisk
7,36%
Finans
15,91%
Fastigheter
1,01%
Konsument, stabil
6,39%
Sjukvård
4,47%
Visa alla
BESKRIVNING

FIM Fenno har som målsättning att genom aktiv kapitalförvaltning uppnå en god långsiktig avkastning som överstiger avkastningen för jämförelseindexet. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i finländska aktier och aktierelaterade värdepapper eller i sådana bolag för vilka Finland enligt fondbolagets bedömning är ett centralt marknadsområde. Fonden använder sig av derivatavtal som en del av sin normala placeringsverksamhet för att uppnå de uppställda målen. Fondens placeringsgrad kan variera mellan 0 och 100 %. Den normala placeringsgraden är över 75 %. Fonden följer inte jämförelseindexet i sin placeringsverksamhet. Vidare får fonden utnyttja derivat i syfte att öka avkastning samt att effektivisera riskhantering.

Läs mer
Fondförvaltare Juha Varis