BNP Paribas Brazil Equity C C

Aktiefonder Brasilien
3,44%
ORDINARIE AVGIFT
3%
DIN AVGIFT
+5,71%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Parvest Equity Brazil investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av företag med säte eller verksamhet i Brasilien. Minst två tredjedelar av fondens tillgångar skall vara placerade i sådana instrument. Maximalt en tredjedel av fondens tillgångar får investeras i andra överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och likvida medel samt räntebärande värdepapper och UCITS- och UCI-fonder. Räntebärande värdepapper får uppgå till maximalt 15 % av fondens tillgångar och UCITS- och UCI-fonder får uppgå till maximalt 10 % av dessa. Fundamental analys används för att välja ut stora och medelstora brasilianska företag som anses vara undervärderade. Målsättningen är att ge kapitaltillväxt på medellång sikt.

Läs mer
PLACERINGAR
Weg SA
5,8%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
5,27%
Lojas Renner SA
4,65%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
4,59%
Vale SA ADR
4,49%
Localiza Rent A Car SA
4,38%
Visa alla
LÄNDER
Brasilien
94,94%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
11,55%
Konsument, cyklisk
7,84%
Finans
23,29%
Fastigheter
2,31%
Konsument, stabil
5,18%
Allmännyttigt
7,91%
Visa alla
BESKRIVNING

Parvest Equity Brazil investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av företag med säte eller verksamhet i Brasilien. Minst två tredjedelar av fondens tillgångar skall vara placerade i sådana instrument. Maximalt en tredjedel av fondens tillgångar får investeras i andra överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och likvida medel samt räntebärande värdepapper och UCITS- och UCI-fonder. Räntebärande värdepapper får uppgå till maximalt 15 % av fondens tillgångar och UCITS- och UCI-fonder får uppgå till maximalt 10 % av dessa. Fundamental analys används för att välja ut stora och medelstora brasilianska företag som anses vara undervärderade. Målsättningen är att ge kapitaltillväxt på medellång sikt.

Läs mer
Fondförvaltare Macros KAWAKAMI