UBS (Lux) SF Yld Sust $ P-dist

Blandfonder Blandfond, USD
1,56%
ORDINARIE AVGIFT
1,27%
DIN AVGIFT
-3,07%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på värdepapper med fast avkastning och i regel investeras inte mer än cirka 25% i aktier Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att bibehålla tillgångarnas realvärde samt därtill erbjuda potential för extra vinst och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för avkastningsorienterade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.

Läs mer
PLACERINGAR
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc
18,01%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc
13,52%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc
9,92%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc
8,32%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc
6,03%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc
5,4%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,48%
USA
35,65%
Sydkorea
0,15%
Brasilien
0,47%
Storbritannien
4,65%
Japan
1,99%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
2,5%
Konsument, cyklisk
2,69%
Finans
6,37%
Fastigheter
0,85%
Konsument, stabil
3,87%
Sjukvård
4,98%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på värdepapper med fast avkastning och i regel investeras inte mer än cirka 25% i aktier Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att bibehålla tillgångarnas realvärde samt därtill erbjuda potential för extra vinst och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för avkastningsorienterade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.

Läs mer
Fondförvaltare Roland Kramer
Fondförvaltare Sebastian Richner
Fondförvaltare Daniel Hammar