UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-dist

Blandfonder Blandfond, USD
1,75%
ORDINARIE AVGIFT
1,42%
DIN AVGIFT
+3,12%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Fördelningen mellan aktier och obligationer är balanserad (andelen aktier är i allmänhet omkring 50%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi.

Läs mer
PLACERINGAR
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc
16,86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc
15,27%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc
9,16%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc
9,09%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis
6,15%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc
6,07%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,51%
USA
43,12%
Sydkorea
0,22%
Brasilien
0,58%
Storbritannien
5,37%
Japan
2,82%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
3,55%
Konsument, cyklisk
4,2%
Finans
8,93%
Fastigheter
1,13%
Konsument, stabil
6,08%
Sjukvård
7,34%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Fördelningen mellan aktier och obligationer är balanserad (andelen aktier är i allmänhet omkring 50%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi.

Läs mer
Fondförvaltare Roland Kramer
Fondförvaltare Sebastian Richner
Fondförvaltare Daniel Hammar