Schroder ISF Global Smlr Coms A Dis AV

Aktiefonder Global, småbolag
2,1%
ORDINARIE AVGIFT
1,72%
DIN AVGIFT
-0,36%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i mindre företag över hela världen. Företagen kommer att finnas bland de 30 % som utgör de minsta på respektive marknad vid tidpunkten för köpet. Fonden har ingen inriktning mot någon särskild bransch. Vi är av den uppfattningen att mindre företag kan ge större tillväxtmöjligheter än större företag på längre sikt, av det skälet att de vanligtvis befinner sig i de tidiga stadierna av sin utveckling. Mindre företag är inte lika väl kartlagda som större företag. Vi anser att vårt fokus på att hitta företag som erbjuder hållbara tillväxtmönster och handlar utifrån attraktiva värderingar bör ge fondens investerare en god utdelning.

Läs mer
PLACERINGAR
Assurant Inc
1,77%
IDEX Corp
1,57%
ICU Medical Inc
1,33%
Reinsurance Group of America Inc
1,28%
Dolby Laboratories Inc
1,26%
Berry Global Group Inc
1,22%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
1,01%
USA
66,67%
Sydkorea
0,52%
Storbritannien
3,56%
Japan
5,88%
Tyskland
2,55%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
6,95%
Konsument, cyklisk
12,23%
Finans
13,04%
Fastigheter
3,58%
Konsument, stabil
4,8%
Sjukvård
12,58%
Visa alla
BESKRIVNING

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i mindre företag över hela världen. Företagen kommer att finnas bland de 30 % som utgör de minsta på respektive marknad vid tidpunkten för köpet. Fonden har ingen inriktning mot någon särskild bransch. Vi är av den uppfattningen att mindre företag kan ge större tillväxtmöjligheter än större företag på längre sikt, av det skälet att de vanligtvis befinner sig i de tidiga stadierna av sin utveckling. Mindre företag är inte lika väl kartlagda som större företag. Vi anser att vårt fokus på att hitta företag som erbjuder hållbara tillväxtmönster och handlar utifrån attraktiva värderingar bör ge fondens investerare en god utdelning.

Läs mer
Fondförvaltare Robert Kaynor
Fondförvaltare Luke Biermann