GS US Sm Cp CORE Eq Base Acc USD Snap

Aktiefonder Nordamerika, småbolag
2,1%
ORDINARIE AVGIFT
1,79%
DIN AVGIFT
-0,09%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument som har att göra med små amerikanska företag. Fonden kan också placera i större företag som är baserade i andra länder. Fonden investerar högst en tredjedel av sina tillgångar i företags- eller statsobligationer, konvertibler, penningmarknadsinstrument och icke-aktierelaterade instrument. Fonden kan använda derivat.

Läs mer
PLACERINGAR
ShockWave Medical Inc
0,89%
Murphy USA Inc
0,81%
Inspire Medical Systems Inc
0,81%
Magnolia Oil & Gas Corp Class A
0,79%
Stag Industrial Inc
0,79%
ExlService Holdings Inc
0,79%
Visa alla
LÄNDER
USA
97,12%
Brasilien
0,11%
Storbritannien
0,05%
Norge
0,08%
Kanada
0,14%
Taiwan
0,05%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
4,7%
Konsument, cyklisk
8,94%
Finans
18,44%
Fastigheter
8,36%
Konsument, stabil
3,19%
Sjukvård
16,71%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument som har att göra med små amerikanska företag. Fonden kan också placera i större företag som är baserade i andra länder. Fonden investerar högst en tredjedel av sina tillgångar i företags- eller statsobligationer, konvertibler, penningmarknadsinstrument och icke-aktierelaterade instrument. Fonden kan använda derivat.

Läs mer
Fondförvaltare Len Ioffe
Fondförvaltare Osman Ali
Fondförvaltare Dennis Walsh