UBAM Global High Yield Solution AC USD

Räntefonder High Yield Global, USD
0,82%
ORDINARIE AVGIFT
0,72%
DIN AVGIFT
+1,53%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden försöker skapa intäkter genom en väldiversifierad exponering mot ”höga risker” (högriskobligationer emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta) i Europa och USA. Detta görs genom att investera i index på kreditswappar (CDS). Ett index på kreditswappar är ett instrument som erbjuder investerare exponering mot en korg av företagsskuldebrev med hög risk. Index på kreditswappar är mer likvida än högriskobligationer och innebär ingen ränterisk. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs främst av värdepapper vars värde uttrycks i US-dollar. Fondens värde beräknas och uttrycks i US-dollar. Valutarisken i förhållande till basvalutan (US-dollar) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor.

Läs mer
PLACERINGAR
United States Treasury Notes 1.5%
6,38%
United States Treasury Notes
5,08%
United States Treasury Notes 0.125%
4,67%
United States Treasury Notes 0.625%
4,41%
United States Treasury Notes 1.125%
4,19%
United States Treasury Notes 0.25%
4,12%
Visa alla
LÄNDER
Överstatlig
6,68%
Tyskland
2,62%
USA
85,34%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden försöker skapa intäkter genom en väldiversifierad exponering mot ”höga risker” (högriskobligationer emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta) i Europa och USA. Detta görs genom att investera i index på kreditswappar (CDS). Ett index på kreditswappar är ett instrument som erbjuder investerare exponering mot en korg av företagsskuldebrev med hög risk. Index på kreditswappar är mer likvida än högriskobligationer och innebär ingen ränterisk. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs främst av värdepapper vars värde uttrycks i US-dollar. Fondens värde beräknas och uttrycks i US-dollar. Valutarisken i förhållande till basvalutan (US-dollar) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor.

Läs mer
Fondförvaltare Philippe Graub
Fondförvaltare Bram ten Kate