RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities O EUR

Aktiefonder Tillväxtmarknader
3,84%
ORDINARIE AVGIFT
3,44%
DIN AVGIFT
+2,49%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Minst två tredjedelar av delfonden kommer att investeras i aktier i bolag i tillväxtländer eller utvecklingsländer, t.ex. Latinamerika, Asien (utom Japan), Östeuropa, Mellanöstern eller Afrika. Om marknaden för ett tillväxtland eller utvecklingsland inte kan betraktas som reglerad begränsas investeringarna på dessamarknader till 10 % av delfondens nettotillgångar. Inom ramen för den återstående tredjedelen av sina nettotillgångar kan delfonden, när marknadsvillkoren så kräver, även komma att investera i instrument med fast avkastning, som obligationer och konvertibla obligationer.

Läs mer
PLACERINGAR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1,89%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
1,86%
Samsung Electronics Co Ltd
1,81%
Malayan Banking Bhd
1,28%
Tencent Holdings Ltd
1,25%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR
1,24%
Visa alla
LÄNDER
USA
1,26%
Sydkorea
10,93%
Brasilien
1,55%
Indien
6,3%
Ungern
1,1%
Hongkong
2,21%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
4,46%
Konsument, cyklisk
13,64%
Finans
17,04%
Fastigheter
3,01%
Konsument, stabil
8,18%
Sjukvård
7,65%
Visa alla
BESKRIVNING

Minst två tredjedelar av delfonden kommer att investeras i aktier i bolag i tillväxtländer eller utvecklingsländer, t.ex. Latinamerika, Asien (utom Japan), Östeuropa, Mellanöstern eller Afrika. Om marknaden för ett tillväxtland eller utvecklingsland inte kan betraktas som reglerad begränsas investeringarna på dessamarknader till 10 % av delfondens nettotillgångar. Inom ramen för den återstående tredjedelen av sina nettotillgångar kan delfonden, när marknadsvillkoren så kräver, även komma att investera i instrument med fast avkastning, som obligationer och konvertibla obligationer.

Läs mer
Fondförvaltare Emmanuel Hauptmann
Fondförvaltare Nicolas Jamet
Fondförvaltare Valentin Betrix