BlackRock Sustainable FxIncStrats A2 EUR

Hedgefonder Räntor long short
1,76%
ORDINARIE AVGIFT
1,51%
DIN AVGIFT
+12,42%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden strävar efter att uppnå positiv avkastning över en treårsperiod. Fonden strävar efter att skaffa sig en marknadsexponering på minst 70 procent mot värdepapper med fast avkastning och värdepapper relaterade till dessa emitterade av, eller som ger en exponering mot, regeringar, regeringsorgan, företag eller överstatliga organisationer världen runt. Högst 40 procent av fondens tillgångar kan investeras i värdepapper med fast avkastning vilka har en förhållandevis låg kreditvärdering eller som saknar värdering. Fonden kan investera högst 50 procent av tillgångarna i tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper med inteckningar som säkerhet. Finansiella derivatinstrument kommer att användas (inklusive syntetiska korta innehav). Ytterligare investeringar kan användas för att skydda fondens värde, i sin helhet eller delvis, från valutakursförändringar mot fondens basvaluta. Fonden kan, via finansiella derivatinstrument, generera olika hävstångseffekter.

Läs mer
PLACERINGAR
Short-Term Euro BTP Future Sept 22
2,18%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D
1,95%
Finland (Republic Of) 1.38%
1,92%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%
1,43%
Cyprus (Republic Of) 0.62%
1,38%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%
1,26%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,74%
USA
15,17%
Sydkorea
0,04%
Brasilien
0,03%
Storbritannien
86,31%
Japan
0,38%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden strävar efter att uppnå positiv avkastning över en treårsperiod. Fonden strävar efter att skaffa sig en marknadsexponering på minst 70 procent mot värdepapper med fast avkastning och värdepapper relaterade till dessa emitterade av, eller som ger en exponering mot, regeringar, regeringsorgan, företag eller överstatliga organisationer världen runt. Högst 40 procent av fondens tillgångar kan investeras i värdepapper med fast avkastning vilka har en förhållandevis låg kreditvärdering eller som saknar värdering. Fonden kan investera högst 50 procent av tillgångarna i tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper med inteckningar som säkerhet. Finansiella derivatinstrument kommer att användas (inklusive syntetiska korta innehav). Ytterligare investeringar kan användas för att skydda fondens värde, i sin helhet eller delvis, från valutakursförändringar mot fondens basvaluta. Fonden kan, via finansiella derivatinstrument, generera olika hävstångseffekter.

Läs mer
Fondförvaltare Michael Krautzberger
Fondförvaltare Tom Mondelaers
Fondförvaltare Johan Sjogren