Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU

Räntefonder Tillväxtmarknadsobligationer, bred
1,76%
ORDINARIE AVGIFT
1,43%
DIN AVGIFT
-2,54%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i obligationer (vilka liknar lån och ger en fast eller rörlig ränta) som har utfärdats av företag och stater som är baserade på tillväxtmarknader eller har en omfattande verksamhet där. På dessa marknader kan de ekonomiska och politiska riskerna vara betydande, och styrning och tillsyn är inte alltid så utvecklade. När Fonden investerar i obligationer som inte är prissatta i amerikanska dollar, kommer Fonden typiskt att vidta åtgärder för att skydda sig mot valutarörelser mot den amerikanska dollarn.

Läs mer
PLACERINGAR
Lenovo Group Ltd. 5.875%
2,08%
DP World PLC 6.85%
2,01%
Saudi Arabian Oil Company 2.25%
1,94%
JGSH Philippines LTD 4.125%
1,71%
DBS Group Holdings Ltd 4.52%
1,56%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
1,55%
Visa alla
LÄNDER
Sydkorea
0,5%
Ryssland
1,56%
Brasilien
3,41%
Storbritannien
0,9%
Tyskland
1,39%
Turkiet
2,66%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i obligationer (vilka liknar lån och ger en fast eller rörlig ränta) som har utfärdats av företag och stater som är baserade på tillväxtmarknader eller har en omfattande verksamhet där. På dessa marknader kan de ekonomiska och politiska riskerna vara betydande, och styrning och tillsyn är inte alltid så utvecklade. När Fonden investerar i obligationer som inte är prissatta i amerikanska dollar, kommer Fonden typiskt att vidta åtgärder för att skydda sig mot valutarörelser mot den amerikanska dollarn.

Läs mer
Fondförvaltare Christopher Cooke