GS Glb Sm Cp CORE Eq R Acc USD Snap

Aktiefonder Global, småbolag
1,61%
ORDINARIE AVGIFT
1,61%
DIN AVGIFT
+0,75%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden placerar till övervägande delen i aktier eller liknande instrument som har att göra med främst små och medelstora företag över hela världen. Portföljen kan även investera i företag som inte uppfyller detta krav. Fonden kan investera högst en tredjedel av sina tillgångar i företags- eller statsobligationer, konvertibler, penningmarknadsinstrument och icke-aktierelaterade instrument. Fonden kan använda derivat.

Läs mer
PLACERINGAR
Universal Health Services Inc Class B
1,18%
Wyndham Hotels & Resorts Inc Ordinary Shares
1,09%
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A
1,07%
Stifel Financial Corp
1,05%
K+S AG
1,04%
Encore Wire Corp
1,03%
Visa alla
LÄNDER
USA
68,56%
Sverige
1,67%
Storbritannien
1,59%
Japan
9,36%
Tyskland
2,6%
Danmark
2,55%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
5,71%
Konsument, cyklisk
13,25%
Finans
15,92%
Fastigheter
10,5%
Konsument, stabil
2,26%
Sjukvård
12,84%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden placerar till övervägande delen i aktier eller liknande instrument som har att göra med främst små och medelstora företag över hela världen. Portföljen kan även investera i företag som inte uppfyller detta krav. Fonden kan investera högst en tredjedel av sina tillgångar i företags- eller statsobligationer, konvertibler, penningmarknadsinstrument och icke-aktierelaterade instrument. Fonden kan använda derivat.

Läs mer
Fondförvaltare Len Ioffe
Fondförvaltare Osman Ali
Fondförvaltare Takashi Suwabe