Enter Klimatfokus Ränta B

Räntefonder High Yield Norden, SEK
0,76%
ORDINARIE AVGIFT
0,6%
DIN AVGIFT
+1,31%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Enter Return placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort och lång löptid. Fonden får bara placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med rating lägst ”Investment Grade” och med säte inom EES. Ratingen följer ratinginstitutet Standard & Poors’ kreditbetyg eller motsvarande kreditbetyg enligt andra ratinginstitut. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och sex år.

Läs mer
PLACERINGAR
Ellevio AB 3.93%
3,25%
Tele2 AB (publ) 3.629%
3,23%
Storebrand Livisforisikring AS 4.934%
2,68%
Swedbank AB (publ) 1.5875%
2,58%
NLP Livsforsikringsselskab A/S 5.229%
2,42%
Granges AB 3.851%
2,35%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
63,78%
Danmark
9,34%
Finland
4,01%
Norge
6,41%
Island
3%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Enter Return placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort och lång löptid. Fonden får bara placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med rating lägst ”Investment Grade” och med säte inom EES. Ratingen följer ratinginstitutet Standard & Poors’ kreditbetyg eller motsvarande kreditbetyg enligt andra ratinginstitut. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och sex år.

Läs mer
Fondförvaltare Gustaf Tegell