Enter Klimatfokus Ränta B

Räntefonder High Yield Norden, SEK
0,76%
ORDINARIE AVGIFT
0,59%
DIN AVGIFT
+1,65%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Enter Return placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort och lång löptid. Fonden får bara placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med rating lägst ”Investment Grade” och med säte inom EES. Ratingen följer ratinginstitutet Standard & Poors’ kreditbetyg eller motsvarande kreditbetyg enligt andra ratinginstitut. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och sex år.

Läs mer
PLACERINGAR
Tele2 AB (publ) 3.326%
3,34%
Ellevio AB 0.939%
3,32%
Storebrand Livisforisikring AS 3.844%
2,78%
Swedbank AB (publ) 3.882%
2,65%
NLP Livsforsikringsselskab A/S 2.43%
2,5%
Granges AB 3.653%
2,44%
Visa alla
LÄNDER
Island
4,06%
Norge
6,65%
Finland
4,16%
Danmark
9,8%
Sverige
66,4%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Enter Return placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort och lång löptid. Fonden får bara placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med rating lägst ”Investment Grade” och med säte inom EES. Ratingen följer ratinginstitutet Standard & Poors’ kreditbetyg eller motsvarande kreditbetyg enligt andra ratinginstitut. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och sex år.

Läs mer
Fondförvaltare Gustaf Tegell