Öhman FRN B

Räntefonder High Yield Norden, SEK
0,74%
ORDINARIE AVGIFT
0,59%
DIN AVGIFT
+1,97%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond och har som mål att uppnå en långsiktig god värdetillväxt i fonden utan otillbörlig risk. Fonden investerar huvudsakligen i räntepapper med både hög och lägre kreditvärdighet som är noterade i svenska kronor, företrädelsevis FRN (Floating Rate Notes). Fonden investerar i räntepapper emitterade av stat, myndighet, bostadsinstitut, bank, företag och kommuner. Fondens ränteduration faller mellan ett och åtta år (OMRX Money Market).

Läs mer
PLACERINGAR
Stadshypotek Ab (Publ)
2,51%
Stadshypotek Ab (Publ)
2,01%
Stadshypotek Ab (Publ)
2,01%
Stadshypotek Ab (Publ)
1,98%
Swedbank Mortgage AB (publ)
1,92%
Akelius Residential Property AB
1,11%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
73,35%
USA
0,81%
Storbritannien
0,47%
Tyskland
0,33%
Danmark
5,39%
Finland
3,39%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond och har som mål att uppnå en långsiktig god värdetillväxt i fonden utan otillbörlig risk. Fonden investerar huvudsakligen i räntepapper med både hög och lägre kreditvärdighet som är noterade i svenska kronor, företrädelsevis FRN (Floating Rate Notes). Fonden investerar i räntepapper emitterade av stat, myndighet, bostadsinstitut, bank, företag och kommuner. Fondens ränteduration faller mellan ett och åtta år (OMRX Money Market).

Läs mer
Fondförvaltare Lars Kristian Feste
Fondförvaltare Arian Kalantari