UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc APC EUR

Räntefonder Multi Asset Credit, EUR
0,63%
ORDINARIE AVGIFT
0,55%
DIN AVGIFT
+10,58%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden ämnar skapa kapitaltillväxt främst genom investeringar i valfri typ av obligationer, penningmarknadsinstrument, derivat med fast avkastning och valutaderivat. Fonden kan investera upp till 40 % av sina nettotillgångar i överlåtbara värdepapper i tillväxtländer eller 50 % av sina nettotillgångar i högriskprodukter. Fonden kan utan begränsning investera i andra valutor än basvalutan (euro). Dessa investeringar kommer att kurssäkras så att valutariskerna begränsas till 30 % av fondens nettotillgångar.

Läs mer
PLACERINGAR
UBAM Medium Term US Corporate Bd ZC USD
6,44%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.98%
1,58%
Santander UK Group Holdings PLC
1,43%
KBC Group NV 0.875%
1,42%
Lloyds Banking Group PLC 1%
1,4%
Goldman Sachs Group, Inc.
1,4%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
2,27%
USA
26,6%
Storbritannien
13,52%
Japan
5,3%
Tyskland
5,19%
Danmark
0,23%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden ämnar skapa kapitaltillväxt främst genom investeringar i valfri typ av obligationer, penningmarknadsinstrument, derivat med fast avkastning och valutaderivat. Fonden kan investera upp till 40 % av sina nettotillgångar i överlåtbara värdepapper i tillväxtländer eller 50 % av sina nettotillgångar i högriskprodukter. Fonden kan utan begränsning investera i andra valutor än basvalutan (euro). Dessa investeringar kommer att kurssäkras så att valutariskerna begränsas till 30 % av fondens nettotillgångar.

Läs mer
Fondförvaltare Philippe Graub
Fondförvaltare Bram ten Kate