Danske Invest Europe Small Cap A

Aktiefonder Europa, småbolag
2,45%
ORDINARIE AVGIFT
2,05%
DIN AVGIFT
-6,44%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Danske Invest Europe Small Cap har som målsättning att uppnå stabil, långsiktig avkastning genom att investera i små och medelstora företag, som antingen har säte eller bedriver större delen av sin verksamhet i Europa. En mindre del av innehavet får även placeras i företag registrerade i angränsande länder. Vid förvärvstillfället får företagen i vilka fonden investerar inte ha ett börsvärde som överstiger 5 miljarder euro. Fonden får placera i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Fonden lämpar sig väl för investerare med en placeringshorisont på minst 8 år.

Läs mer
PLACERINGAR
Boku Inc Ordinary Shares
5,32%
Marlowe PLC
4,78%
GB Group PLC
3,58%
JDC Group AG
3,36%
SDI Group PLC
3,23%
JTC PLC Ordinary Shares
3,14%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
15,03%
USA
1,54%
Storbritannien
53,65%
Tyskland
9,56%
Österrike
1,12%
Frankrike
4,8%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
4,5%
Konsument, cyklisk
6,15%
Finans
11,6%
Konsument, stabil
2,36%
Sjukvård
20,45%
Kommunikation
1,37%
Visa alla
BESKRIVNING

Danske Invest Europe Small Cap har som målsättning att uppnå stabil, långsiktig avkastning genom att investera i små och medelstora företag, som antingen har säte eller bedriver större delen av sin verksamhet i Europa. En mindre del av innehavet får även placeras i företag registrerade i angränsande länder. Vid förvärvstillfället får företagen i vilka fonden investerar inte ha ett börsvärde som överstiger 5 miljarder euro. Fonden får placera i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Fonden lämpar sig väl för investerare med en placeringshorisont på minst 8 år.

Läs mer
Fondförvaltare Ivan Larsen