Didner & Gerge Small & Microcap

Aktiefonder Europa, småbolag
1,78%
ORDINARIE AVGIFT
1,38%
DIN AVGIFT
-5,56%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst 4/5 av investeringarna ska ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek mätt som dess börsvärde får uppgå till högst en halv procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Minst 2/3 av fondens investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Europa. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond.

Läs mer
PLACERINGAR
Paradox Interactive AB
5,05%
discoverIE Group PLC
3,77%
MAG Interactive AB
3,64%
Interpump Group SpA
3,32%
CIE Automotive SA
3,27%
Frontier Developments PLC
3,21%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
19,52%
USA
6,4%
Storbritannien
25,37%
Tyskland
2,62%
Österrike
1,08%
Frankrike
7,03%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
3,5%
Konsument, cyklisk
17,11%
Finans
0,67%
Konsument, stabil
8,88%
Sjukvård
9,72%
Kommunikation
18,46%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst 4/5 av investeringarna ska ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek mätt som dess börsvärde får uppgå till högst en halv procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Minst 2/3 av fondens investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Europa. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond.

Läs mer
Fondförvaltare Henrik Sandell
Fondförvaltare Carl Granath