BGF US Dollar Short Duration Bd A3

Räntefonder Investment Grade USA, USD
0,88%
ORDINARIE AVGIFT
0,7%
DIN AVGIFT
+4,35%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden investerar minst 80 % av sina medel i räntebärande instrument. De räntebärande instrumenten kan bestå av obligationer och penningmarknadsinstrument och är emitterade av bland annat den amerikanska staten, dess organisationer och myndigheter och statligt sponsrade företag. Fonden investerar i räntebärande instrument som vid investeringstillfället har betyget ”investment grade”. Fonden investerar minst 80 % av sina medel i räntebärande instrument som vid investeringstillfället har betyget ”investment grade”. Resten av fondens medel kan investeras i räntebärande papper med låg kreditvärdighet eller i instrument som saknar betyg. Minst 70 % av fondens medel investeras i instrument noterade i US dollar och har en duration på minst 5 år. För effektiv förvaltning av sin portfölj kan fonden använda sig av finansiella derivat.

Läs mer
PLACERINGAR
2 Year Treasury Note Future Dec 22
49,13%
United States Treasury Notes 3.12%
6,1%
United States Treasury Notes 4.25%
6,09%
United States Treasury Notes 3.5%
4,77%
Federal National Mortgage Association 4.5%
3,24%
United States Treasury Notes 2.88%
3,22%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,16%
USA
68,35%
Panama
0,11%
Brasilien
0,45%
Storbritannien
9,96%
Japan
1,14%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden investerar minst 80 % av sina medel i räntebärande instrument. De räntebärande instrumenten kan bestå av obligationer och penningmarknadsinstrument och är emitterade av bland annat den amerikanska staten, dess organisationer och myndigheter och statligt sponsrade företag. Fonden investerar i räntebärande instrument som vid investeringstillfället har betyget ”investment grade”. Fonden investerar minst 80 % av sina medel i räntebärande instrument som vid investeringstillfället har betyget ”investment grade”. Resten av fondens medel kan investeras i räntebärande papper med låg kreditvärdighet eller i instrument som saknar betyg. Minst 70 % av fondens medel investeras i instrument noterade i US dollar och har en duration på minst 5 år. För effektiv förvaltning av sin portfölj kan fonden använda sig av finansiella derivat.

Läs mer
Fondförvaltare Thomas Musmanno
Fondförvaltare Scott MacLellan