BGF US Dollar Short Duration Bd A3

Räntefonder Investment Grade USA, USD
0,88%
ORDINARIE AVGIFT
0,7%
DIN AVGIFT
-4,69%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden investerar minst 80 % av sina medel i räntebärande instrument. De räntebärande instrumenten kan bestå av obligationer och penningmarknadsinstrument och är emitterade av bland annat den amerikanska staten, dess organisationer och myndigheter och statligt sponsrade företag. Fonden investerar i räntebärande instrument som vid investeringstillfället har betyget ”investment grade”. Fonden investerar minst 80 % av sina medel i räntebärande instrument som vid investeringstillfället har betyget ”investment grade”. Resten av fondens medel kan investeras i räntebärande papper med låg kreditvärdighet eller i instrument som saknar betyg. Minst 70 % av fondens medel investeras i instrument noterade i US dollar och har en duration på minst 5 år. För effektiv förvaltning av sin portfölj kan fonden använda sig av finansiella derivat.

Läs mer
PLACERINGAR
Us 2Yr Note Mar 23
42,48%
United States Treasury Notes
6,27%
United States Treasury Notes
4,9%
United States Treasury Notes
4,69%
United States Treasury Notes
3,44%
Federal National Mortgage Association
1,99%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,26%
USA
72,03%
Panama
0,06%
Brasilien
0,01%
Storbritannien
8,7%
Japan
1,1%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden investerar minst 80 % av sina medel i räntebärande instrument. De räntebärande instrumenten kan bestå av obligationer och penningmarknadsinstrument och är emitterade av bland annat den amerikanska staten, dess organisationer och myndigheter och statligt sponsrade företag. Fonden investerar i räntebärande instrument som vid investeringstillfället har betyget ”investment grade”. Fonden investerar minst 80 % av sina medel i räntebärande instrument som vid investeringstillfället har betyget ”investment grade”. Resten av fondens medel kan investeras i räntebärande papper med låg kreditvärdighet eller i instrument som saknar betyg. Minst 70 % av fondens medel investeras i instrument noterade i US dollar och har en duration på minst 5 år. För effektiv förvaltning av sin portfölj kan fonden använda sig av finansiella derivat.

Läs mer
Fondförvaltare Thomas Musmanno
Fondförvaltare Scott MacLellan