BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2

Räntefonder Tillväxtmarknadsobligationer, bred
2,06%
ORDINARIE AVGIFT
1,81%
DIN AVGIFT
+10%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden investerar minst 70 % av de totala nettotillgångarna i räntebärande tillgångar med god kreditriskvärdering noterade i lokal valuta med en duration på mindre än tre år som utfärdats av stater, myndigheter och företag med säte, eller som genomför den större delen av sina ekonomiska aktiviteter, i utvecklingsmarknader. Den genomsnittliga durationen är inte längre än två år. Alla typer av tillgängliga värdepapper, inklusive sådana med låg kreditvärdighet, kan användas. Valutaexponering hanteras flexibelt.

Läs mer
PLACERINGAR
Secretaria Tesouro Nacional
3,09%
Curotc-Disagg Eur
2,6%
Us 10Yr Note Mar 23
2,53%
Secretaria Tesouro Nacional
2,34%
Secretaria Tesouro Nacional
2,1%
South Africa (Republic of)
1,93%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,19%
USA
1%
Ryssland
0,66%
Brasilien
13,83%
Indien
0,08%
Ungern
2,52%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden investerar minst 70 % av de totala nettotillgångarna i räntebärande tillgångar med god kreditriskvärdering noterade i lokal valuta med en duration på mindre än tre år som utfärdats av stater, myndigheter och företag med säte, eller som genomför den större delen av sina ekonomiska aktiviteter, i utvecklingsmarknader. Den genomsnittliga durationen är inte längre än två år. Alla typer av tillgängliga värdepapper, inklusive sådana med låg kreditvärdighet, kan användas. Valutaexponering hanteras flexibelt.

Läs mer
Fondförvaltare Sergio Trigo Paz
Fondförvaltare Michal Wozniak
Fondförvaltare Laurent Develay