AXAWF Global Sust Credit Bds A Cap USD

Räntefonder Investment Grade Global, USD
1,21%
ORDINARIE AVGIFT
0,98%
DIN AVGIFT
-5,51%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen på de globala marknaderna för företagskrediter med främst höga kreditbetyg. Följande investeringsbeslut fattas efter omfattande makroekonomisk och mikroekonomisk analys av marknaden: sektorsfördelning, geografisk fördelning, positionering på kreditkurvan (den illustrerar sambandet mellan investeringsperiod och avkastningen på krediter), val av emittent och val av värdepapper. Fonden investerar minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i företags- eller statsobligationer emitterade världen över och högst en tredjedel av tillgångarna i penningmarknadsinstrument. Fonden kan investera högst 15 procent av de totala tillgångarna i värdepapper värderade mellan BB+ och B- av Standard & Poor's eller som saknar värdering. Vid en försämrad värdering under B- av Standard & Poor’s, eller om värdepapperen enligt investeringsförvaltaren saknar värdering, kommer de att säljas inom sex månader. Med en gräns på 200 procent av fondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat, särskilt genom kreditswappar (CDS:er). Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Läs mer
PLACERINGAR
JPMorgan Chase & Co.
2,17%
Us Long Bond(Cbt) Mar23 Expo
2,13%
UniCredit S.p.A.
1,66%
Bank of America Corporation
1,65%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.55%
1,18%
Corebridge Financial Inc. 3.65%
1,14%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
1,56%
USA
50,44%
Storbritannien
6,4%
Japan
0,7%
Tyskland
4,29%
Danmark
0,84%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen på de globala marknaderna för företagskrediter med främst höga kreditbetyg. Följande investeringsbeslut fattas efter omfattande makroekonomisk och mikroekonomisk analys av marknaden: sektorsfördelning, geografisk fördelning, positionering på kreditkurvan (den illustrerar sambandet mellan investeringsperiod och avkastningen på krediter), val av emittent och val av värdepapper. Fonden investerar minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i företags- eller statsobligationer emitterade världen över och högst en tredjedel av tillgångarna i penningmarknadsinstrument. Fonden kan investera högst 15 procent av de totala tillgångarna i värdepapper värderade mellan BB+ och B- av Standard & Poor's eller som saknar värdering. Vid en försämrad värdering under B- av Standard & Poor’s, eller om värdepapperen enligt investeringsförvaltaren saknar värdering, kommer de att säljas inom sex månader. Med en gräns på 200 procent av fondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat, särskilt genom kreditswappar (CDS:er). Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Läs mer
Fondförvaltare Ismaël Lecanu
Fondförvaltare Jean-Marc Frelet