AXAWF US Dynamic HY Bds A Cap USD

Räntefonder High Yield USA, USD
1,93%
ORDINARIE AVGIFT
1,6%
DIN AVGIFT
+6,66%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen på den amerikanska obligationsmarknaden med hög avkastning och kreditswappar. De investeringsbeslut som följer fattas efter en omfattande makroekonomisk och mikroekonomisk marknadsanalys: val av emittent, sektorsfördelning och positionering på kreditkurvan (den illustrerar sambandet mellan investeringsperiod och avkastningen på krediter). Fonden investerar huvudsakligen i högavkastande obligationer med fast eller rörlig ränta emitterade på den inhemska amerikanska marknaden av offentliga eller privata företag samt kreditswappar med referens till sådana obligationer. Fondens nettomarknadsexponering kommer att vara mellan 75 procent och 150 procent av dess nettotillgångar. Fonden kan investera högst en tredjedel av tillgångarna i penningmarknadsinstrument, högst en fjärdedel av de tillgångarna i konvertibla värdepapper och högst en tiondel av tillgångarna i aktier. Med ovannämnda gränser kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat, särskilt genom kreditswappar (CDS:er). Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Läs mer
PLACERINGAR
Clarivate Science Holdings Corp. 4.875%
1,5%
Mav Acquisition Corporation 8%
1,51%
Solaris Midstream Holdings LLC 7.625%
1,53%
Shutterfly, Inc. 8.5%
1,58%
W. R. Grace Holdings Llc 5.625%
1,58%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%
1,6%
Visa alla
LÄNDER
USA
88,6%
Bermuda
0,48%
Storbritannien
0,57%
Nederländerna
1,58%
Irland
2,01%
Kanada
3,58%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen på den amerikanska obligationsmarknaden med hög avkastning och kreditswappar. De investeringsbeslut som följer fattas efter en omfattande makroekonomisk och mikroekonomisk marknadsanalys: val av emittent, sektorsfördelning och positionering på kreditkurvan (den illustrerar sambandet mellan investeringsperiod och avkastningen på krediter). Fonden investerar huvudsakligen i högavkastande obligationer med fast eller rörlig ränta emitterade på den inhemska amerikanska marknaden av offentliga eller privata företag samt kreditswappar med referens till sådana obligationer. Fondens nettomarknadsexponering kommer att vara mellan 75 procent och 150 procent av dess nettotillgångar. Fonden kan investera högst en tredjedel av tillgångarna i penningmarknadsinstrument, högst en fjärdedel av de tillgångarna i konvertibla värdepapper och högst en tiondel av tillgångarna i aktier. Med ovannämnda gränser kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat, särskilt genom kreditswappar (CDS:er). Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Läs mer
Fondförvaltare Mike Graham
Fondförvaltare Robert Houle
Fondförvaltare Michael Graham