AXAWF Asian Short Dur Bds A Cap USD

Räntefonder Tillväxtmarknadsobligationer, Asien
1,67%
ORDINARIE AVGIFT
1,42%
DIN AVGIFT
+3,82%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen bland kortfristiga skuldförbindelser emitterade på de asiatiska marknaderna. De investeringsbeslut som följer fattas efter en omfattande makroekonomisk och mikroekonomisk marknadsanalys: geografisk fördelning, löptidspositionering (löptid mäter portföljens känslighet för räntefluktuationer i antal år), positionering på avkastningskurvan (avkastningskurvan illustrerar sambandet mellan investeringsperiod och avkastningen på obligationer) och val av emittent. Fonden investerar minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i överlåtbara värdepapper som emitterats av asiatiska stater, företag, offentliga eller privata företag och överstatliga organ i hårdvaluta. Fonden kommer att investera i överlåtbara skuldförbindelser som är värderade med god kreditvärdering. Fonden kan även investera i sådana överlåtbara skuldförbindelser som är värderade med sämre kreditvärdering. Investeringsförvaltaren förväntar sig att den genomsnittliga löptiden för fonden vanligen kommer att vara tre år eller mindre. Fonden kan investera högst 15 procent av tillgångarna i obligationer i lokal valuta. Utöver gränsen på 15 procent, kan fonden investera högst 10 procent av tillgångarna i obligationer noterade i utländska renminbi. Vid en försämrad värdering under B enligt Standard & Poor’s, eller om värdepapperen enligt investeringsförvaltaren saknar värdering, kommer de att säljas inom sex månader. Fonden kan investera den återstående tredjedelen av tillgångarna i penningmarknadsinstrument. Med en gräns på 200 procent av fondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller derivat. Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Läs mer
PLACERINGAR
United States Treasury Notes 0.125%
3,97%
Chong Hing Bank Ltd
2,46%
BOC Aviation Ltd. 3.25%
2,16%
Nanyang Commercial Bank Ltd
2,09%
Minor International PCL
2,05%
Airport Authority Hong Kong
1,86%
Visa alla
LÄNDER
USA
3,97%
Sydkorea
5,65%
Tyskland
1,09%
Indien
9,28%
Hongkong
15,09%
Indonesien
4,8%
Visa alla
BRANSCHER
Finans
0,91%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen bland kortfristiga skuldförbindelser emitterade på de asiatiska marknaderna. De investeringsbeslut som följer fattas efter en omfattande makroekonomisk och mikroekonomisk marknadsanalys: geografisk fördelning, löptidspositionering (löptid mäter portföljens känslighet för räntefluktuationer i antal år), positionering på avkastningskurvan (avkastningskurvan illustrerar sambandet mellan investeringsperiod och avkastningen på obligationer) och val av emittent. Fonden investerar minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i överlåtbara värdepapper som emitterats av asiatiska stater, företag, offentliga eller privata företag och överstatliga organ i hårdvaluta. Fonden kommer att investera i överlåtbara skuldförbindelser som är värderade med god kreditvärdering. Fonden kan även investera i sådana överlåtbara skuldförbindelser som är värderade med sämre kreditvärdering. Investeringsförvaltaren förväntar sig att den genomsnittliga löptiden för fonden vanligen kommer att vara tre år eller mindre. Fonden kan investera högst 15 procent av tillgångarna i obligationer i lokal valuta. Utöver gränsen på 15 procent, kan fonden investera högst 10 procent av tillgångarna i obligationer noterade i utländska renminbi. Vid en försämrad värdering under B enligt Standard & Poor’s, eller om värdepapperen enligt investeringsförvaltaren saknar värdering, kommer de att säljas inom sex månader. Fonden kan investera den återstående tredjedelen av tillgångarna i penningmarknadsinstrument. Med en gräns på 200 procent av fondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller derivat. Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Läs mer
Fondförvaltare James Veneau
Fondförvaltare Christy Lee