Fidelity India Focus A-EUR

Aktiefonder Indien
2,42%
ORDINARIE AVGIFT
2,05%
DIN AVGIFT
+0,85%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fidelity Funds India Focus Fund har som syfte att uppnå långsiktig kapitaltillväxt huvudsakligen genom investeringar i indiska värdepapper som är börsnoterade i Indien, men även i icke indiska företag som har en betydande del av sina intäkter från Indien. Fondförvaltaren har inte någon begränsning på företagsstorlek men tenderar att ha en övervikt mot små och medelstora företag jämfört med index. Fonden har en spridning över ett stort antal branscher. Fondförvaltaren är uppmärksam på index men det övergripande aktieurvalet styrs av bottom-up stockpicking. Fondförvaltaren föredrar företag som har potential till bättre vinsttillväxt än genomsnittet under en ett- till tvåårs period, framförallt nytillväxt eller tillväxtpotential som ännu inte upptäckts av den breda marknaden. Fondförvaltaren ser också till styrkan i balansräkningen och företagets möjlighet att generera kassaflöde. Attraktiva värderingar spelar en nyckelroll vid aktieurval och utvärderas löpande gentemot nya investeringsmöjligheter. Fonden kommer huvudsakligen att investera (minst 70 % och normalt 75 % av värdet) i aktier på de marknader och sektorer som framgår av fondens namn samt i företag utanför dessa marknader men vars intäkter till stor del härrör från dessa marknader. Fonden kan passa en tillväxtorienterad investeringsstrategi och högst sannolikt lämplig för investerare som investerar i långsiktig kapitaltillväxt och som är villiga att acceptera marknader med mycket hög volatilitet.

Läs mer
PLACERINGAR
ICICI Bank Ltd
9,21%
Infosys Ltd ADR
6,46%
Axis Bank Ltd
6,22%
Reliance Industries Ltd
5,18%
HDFC Bank Ltd
4,49%
HCL Technologies Ltd
4,01%
Visa alla
LÄNDER
Indien
95,22%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
8,54%
Konsument, cyklisk
11,46%
Finans
32,56%
Fastigheter
1,34%
Konsument, stabil
5,67%
Sjukvård
5,06%
Visa alla
BESKRIVNING

Fidelity Funds India Focus Fund har som syfte att uppnå långsiktig kapitaltillväxt huvudsakligen genom investeringar i indiska värdepapper som är börsnoterade i Indien, men även i icke indiska företag som har en betydande del av sina intäkter från Indien. Fondförvaltaren har inte någon begränsning på företagsstorlek men tenderar att ha en övervikt mot små och medelstora företag jämfört med index. Fonden har en spridning över ett stort antal branscher. Fondförvaltaren är uppmärksam på index men det övergripande aktieurvalet styrs av bottom-up stockpicking. Fondförvaltaren föredrar företag som har potential till bättre vinsttillväxt än genomsnittet under en ett- till tvåårs period, framförallt nytillväxt eller tillväxtpotential som ännu inte upptäckts av den breda marknaden. Fondförvaltaren ser också till styrkan i balansräkningen och företagets möjlighet att generera kassaflöde. Attraktiva värderingar spelar en nyckelroll vid aktieurval och utvärderas löpande gentemot nya investeringsmöjligheter. Fonden kommer huvudsakligen att investera (minst 70 % och normalt 75 % av värdet) i aktier på de marknader och sektorer som framgår av fondens namn samt i företag utanför dessa marknader men vars intäkter till stor del härrör från dessa marknader. Fonden kan passa en tillväxtorienterad investeringsstrategi och högst sannolikt lämplig för investerare som investerar i långsiktig kapitaltillväxt och som är villiga att acceptera marknader med mycket hög volatilitet.

Läs mer
Fondförvaltare Amit Goel