Handelsbanken Ftgsoblig Inv Gr Crit

Räntefonder Investment Grade Norden, SEK
0,64%
ORDINARIE AVGIFT
0,49%
DIN AVGIFT
+1,06%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med målsättningen att generera en långsiktig avkastning som överträffar den svenska räntemarknaden. Förvaltaren placerar fondens tillgångar i räntebärande värdepapper, noterade i svenska kronor och euro, vilka är utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Minst hälften av fondens tillgångar ska vara placerade i företagsobligationer och den genomsnittliga årliga löptiden för värdepapperna får inte överstiga fem år. Fonden investerar i Investment Grade, vilket innebär att kreditvärderingen för fondens underliggande tillgångar inte får understiga BBB-, enligt Standard & Poor’s system, eller Baa3, enligt Moody’s system. Dock får fonden investera i räntor utan kreditbetyg om kreditvärdigheten anses vara likvärdig eller bättre. Förvaltaren tar även hänsyn till internationella normer beträffande miljö, socialt ansvar och styrning, där man exkluderar bolag vars verksamhet består av områdena fossila bränslen, krigsmaterial, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden får placera högst 10 % av innehavet i andra fonder och man får även använda sig av finansiella derivatinstrument.

Läs mer
PLACERINGAR
Swedish 2 year Goverment Bond Future Mar 23
13,8%
Stadshypotek Ab (Publ) 1%
5,59%
Sweden (Kingdom Of) 1.5%
4,41%
Swedish 5 year Goverment Bond Future Mar 23
1,68%
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 3.132%
1,34%
Rikshem AB 2.944%
1,33%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
89,3%
Tyskland
1,78%
Danmark
2,77%
Frankrike
0,22%
Finland
5,61%
Norge
4,63%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med målsättningen att generera en långsiktig avkastning som överträffar den svenska räntemarknaden. Förvaltaren placerar fondens tillgångar i räntebärande värdepapper, noterade i svenska kronor och euro, vilka är utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Minst hälften av fondens tillgångar ska vara placerade i företagsobligationer och den genomsnittliga årliga löptiden för värdepapperna får inte överstiga fem år. Fonden investerar i Investment Grade, vilket innebär att kreditvärderingen för fondens underliggande tillgångar inte får understiga BBB-, enligt Standard & Poor’s system, eller Baa3, enligt Moody’s system. Dock får fonden investera i räntor utan kreditbetyg om kreditvärdigheten anses vara likvärdig eller bättre. Förvaltaren tar även hänsyn till internationella normer beträffande miljö, socialt ansvar och styrning, där man exkluderar bolag vars verksamhet består av områdena fossila bränslen, krigsmaterial, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden får placera högst 10 % av innehavet i andra fonder och man får även använda sig av finansiella derivatinstrument.

Läs mer
Fondförvaltare Erik Gunnarsson