Nordea Aktieallokering

Aktiefonder Global
1,63%
ORDINARIE AVGIFT
1,25%
DIN AVGIFT
+5,5%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en blandfond som huvudsakligen placerar i ett urval av Nordeas aktiefonder och i aktier och aktierelaterade instrument. Fonden har även möjlighet att placera i räntebärande placeringar, räntefonder, blandfonder, hedgefonder och i ETF:er. Cirka 100% ska vara placerat i aktiefonder eller i aktier och aktierelaterade instrument, men beroende på hur förvaltningen ser på marknadens utveckling kan andelen ligga inom intervallet 85-100%. Aktieandelen har en global inriktning med viss tonvikt på Sverige. Fonden är en specialfond vilket bland annat innebär att den kan placera upp till 50% i en enskild fond. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen vilket inte påverkar riskprofilen.

Läs mer
PLACERINGAR
Nordea 1 - Global Stable Equity Y SEK
16%
Nordea 2 - Global Enhanced Sm Cap Y SEK
10,51%
Nordea Maailma Osinko A K SEK
6,87%
Nordea 2 - Swedish Enhanced Eq Y SEK
6,65%
Apple Inc
4,96%
Microsoft Corp
3,64%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
12,8%
USA
60,32%
Sydkorea
0,19%
Brasilien
0,04%
Storbritannien
4,08%
Japan
4,55%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
5,93%
Konsument, cyklisk
7,35%
Finans
16,3%
Fastigheter
2,36%
Konsument, stabil
6,4%
Sjukvård
15,84%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en blandfond som huvudsakligen placerar i ett urval av Nordeas aktiefonder och i aktier och aktierelaterade instrument. Fonden har även möjlighet att placera i räntebärande placeringar, räntefonder, blandfonder, hedgefonder och i ETF:er. Cirka 100% ska vara placerat i aktiefonder eller i aktier och aktierelaterade instrument, men beroende på hur förvaltningen ser på marknadens utveckling kan andelen ligga inom intervallet 85-100%. Aktieandelen har en global inriktning med viss tonvikt på Sverige. Fonden är en specialfond vilket bland annat innebär att den kan placera upp till 50% i en enskild fond. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen vilket inte påverkar riskprofilen.

Läs mer
Fondförvaltare Rickard Waldenlind
Fondförvaltare Patrik Hammar