Nordea Aktieallokering

Aktiefonder Global
1,63%
ORDINARIE AVGIFT
1,25%
DIN AVGIFT
+7,25%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en blandfond som huvudsakligen placerar i ett urval av Nordeas aktiefonder och i aktier och aktierelaterade instrument. Fonden har även möjlighet att placera i räntebärande placeringar, räntefonder, blandfonder, hedgefonder och i ETF:er. Cirka 100% ska vara placerat i aktiefonder eller i aktier och aktierelaterade instrument, men beroende på hur förvaltningen ser på marknadens utveckling kan andelen ligga inom intervallet 85-100%. Aktieandelen har en global inriktning med viss tonvikt på Sverige. Fonden är en specialfond vilket bland annat innebär att den kan placera upp till 50% i en enskild fond. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen vilket inte påverkar riskprofilen.

Läs mer
PLACERINGAR
Nordea 1 - Global Stable Equity Y SEK
16,26%
Nordea 2 - Global Enhanced Sm Cap Y SEK
10,2%
Nordea Maailma Osinko A K SEK
6,99%
Nordea 2 - Swedish Enhanced Eq Y SEK
6,79%
Apple Inc
4,48%
Microsoft Corp
3,81%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
12,82%
USA
59,89%
Sydkorea
0,2%
Brasilien
0,23%
Storbritannien
4,4%
Japan
4,48%
Visa alla
BRANSCHER
Fastigheter
2,23%
Konsument, stabil
6,73%
Sjukvård
16,69%
Allmännyttigt
2,55%
Kommunikation
5,31%
Energi
0,82%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en blandfond som huvudsakligen placerar i ett urval av Nordeas aktiefonder och i aktier och aktierelaterade instrument. Fonden har även möjlighet att placera i räntebärande placeringar, räntefonder, blandfonder, hedgefonder och i ETF:er. Cirka 100% ska vara placerat i aktiefonder eller i aktier och aktierelaterade instrument, men beroende på hur förvaltningen ser på marknadens utveckling kan andelen ligga inom intervallet 85-100%. Aktieandelen har en global inriktning med viss tonvikt på Sverige. Fonden är en specialfond vilket bland annat innebär att den kan placera upp till 50% i en enskild fond. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen vilket inte påverkar riskprofilen.

Läs mer
Fondförvaltare Rickard Waldenlind
Fondförvaltare Patrik Hammar