Nordea Indienfond

Aktiefonder Indien
2,49%
ORDINARIE AVGIFT
2,02%
DIN AVGIFT
-1,18%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Nordea Indienfond är en matarfond (fond-i-fond) som placerar minst 85% av sina medel i mottagarfonden Nordea 1 - Indian Equity Fund. Mottagarfonden placerar minst två tredjedelar i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av bolag som registrerats i Indien eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet där. Mottagarfonden utnyttjar i placeringsverksamheten en dynamisk pla-ceringsprocess som främst strävar till att generera extraavkastning under perioder av stora marknadsrörelser. Mottagarfonden får utnyttja derivat i syfte att öka avkastning eller att säkra risk.

Läs mer
PLACERINGAR
Nordea 1 - Indian Equity Y EUR
99,21%
Visa alla
LÄNDER
Indien
97,17%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
7,53%
Konsument, cyklisk
13,43%
Finans
28,9%
Fastigheter
3,52%
Konsument, stabil
8,05%
Sjukvård
5,47%
Visa alla
BESKRIVNING

Nordea Indienfond är en matarfond (fond-i-fond) som placerar minst 85% av sina medel i mottagarfonden Nordea 1 - Indian Equity Fund. Mottagarfonden placerar minst två tredjedelar i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av bolag som registrerats i Indien eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet där. Mottagarfonden utnyttjar i placeringsverksamheten en dynamisk pla-ceringsprocess som främst strävar till att generera extraavkastning under perioder av stora marknadsrörelser. Mottagarfonden får utnyttja derivat i syfte att öka avkastning eller att säkra risk.

Läs mer