AB American Income A USD

Räntefonder Multi Asset Credit, USD
1,33%
ORDINARIE AVGIFT
1,06%
DIN AVGIFT
+4,22%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Under normala förhållanden investerar fonden minst 50 procent av sina tillgångar i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från amerikanska statliga emittenter och företagsemittenter. Trots det föregående kan fonden under särskilda marknadsförhållanden investera mer än 50 procent av sina tillgångar i räntebärande värdepapper som har lägre kreditvärdighet (under "Investment Grade") och vilka medför större risk. Upp till 35 procent av fondens totala tillgångar får placeras i värdepapper från emittenter baserade utanför USA, inklusive tillväxtekonomier. Investeringsförvaltaren varierar kombinationen av lång- och kortfristiga värdepapper för att återspegla investeringsförvaltarens syn på ränteutvecklingen.

Läs mer
PLACERINGAR
US 2 Year Note (CBT) Mar13
8,53%
United States Treasury Notes 3.125%
5,29%
United States Treasury Bonds 6.25%
5,18%
US 10 Year Note (CBT) Mar13
4,76%
United States Treasury Bonds 6.125%
3,7%
US 5 Year Note (CBT) Mar13
3,46%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,17%
USA
99,17%
Bermuda
0,22%
Panama
0,29%
Sydkorea
0,15%
Brasilien
1,46%
Visa alla
BRANSCHER
Finans
0,14%
Visa alla
BESKRIVNING

Under normala förhållanden investerar fonden minst 50 procent av sina tillgångar i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från amerikanska statliga emittenter och företagsemittenter. Trots det föregående kan fonden under särskilda marknadsförhållanden investera mer än 50 procent av sina tillgångar i räntebärande värdepapper som har lägre kreditvärdighet (under "Investment Grade") och vilka medför större risk. Upp till 35 procent av fondens totala tillgångar får placeras i värdepapper från emittenter baserade utanför USA, inklusive tillväxtekonomier. Investeringsförvaltaren varierar kombinationen av lång- och kortfristiga värdepapper för att återspegla investeringsförvaltarens syn på ränteutvecklingen.

Läs mer
Fondförvaltare Scott DiMaggio
Fondförvaltare Matthew Sheridan
Fondförvaltare Gershon Distenfeld
Fondförvaltare Fahd Malik