AB American Income A USD

Räntefonder Multi Asset Credit, USD
1,36%
ORDINARIE AVGIFT
1,09%
DIN AVGIFT
-3,97%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Under normala förhållanden investerar fonden minst 50 procent av sina tillgångar i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från amerikanska statliga emittenter och företagsemittenter. Trots det föregående kan fonden under särskilda marknadsförhållanden investera mer än 50 procent av sina tillgångar i räntebärande värdepapper som har lägre kreditvärdighet (under "Investment Grade") och vilka medför större risk. Upp till 35 procent av fondens totala tillgångar får placeras i värdepapper från emittenter baserade utanför USA, inklusive tillväxtekonomier. Investeringsförvaltaren varierar kombinationen av lång- och kortfristiga värdepapper för att återspegla investeringsförvaltarens syn på ränteutvecklingen.

Läs mer
PLACERINGAR
US 2 Year Note (CBT) Mar13
7,82%
United States Treasury Notes 3.125%
4,91%
United States Treasury Bonds 6.25%
4,85%
US 10 Year Note (CBT) Mar13
4,51%
United States Treasury Bonds 6.125%
3,46%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 23
2,54%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,16%
USA
96,2%
Bermuda
0,2%
Panama
0,26%
Sydkorea
0,23%
Brasilien
1,46%
Visa alla
BRANSCHER
Finans
0,14%
Visa alla
BESKRIVNING

Under normala förhållanden investerar fonden minst 50 procent av sina tillgångar i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från amerikanska statliga emittenter och företagsemittenter. Trots det föregående kan fonden under särskilda marknadsförhållanden investera mer än 50 procent av sina tillgångar i räntebärande värdepapper som har lägre kreditvärdighet (under "Investment Grade") och vilka medför större risk. Upp till 35 procent av fondens totala tillgångar får placeras i värdepapper från emittenter baserade utanför USA, inklusive tillväxtekonomier. Investeringsförvaltaren varierar kombinationen av lång- och kortfristiga värdepapper för att återspegla investeringsförvaltarens syn på ränteutvecklingen.

Läs mer
Fondförvaltare Scott DiMaggio
Fondförvaltare Matthew Sheridan
Fondförvaltare Gershon Distenfeld
Fondförvaltare Fahd Malik
Fondförvaltare Will Smith