AB Short Duration Bond A2 USD

Räntefonder Investment Grade Global, USD
1,2%
ORDINARIE AVGIFT
0,99%
DIN AVGIFT
+1,99%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från regeringar och organisationer för ekonomisk utveckling eller företag över hela världen. Fonden jämför räntenivåerna i olika länder för att avgöra var den ska investera. Den strävar också efter att identifiera skuldförbindelser som har potential att öka i värde. Under normala marknadsförhållanden kommer minst 70 procent av fondens nettotillgångar att vara denominerade i eller säkrade mot amerikanska dollar (USD).

Läs mer
PLACERINGAR
United States Treasury Bonds 7.5%
8,65%
United States Treasury Bonds 7.625%
6,67%
United States Treasury Bonds 7.125%
6,25%
United States Treasury Notes 3%
5,3%
Japan (Government Of) 2.1%
5,21%
United States Treasury Notes 0.125%
3,76%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
1,96%
USA
47,39%
Sydkorea
1,38%
Storbritannien
4,88%
Japan
8%
Tyskland
2,69%
Visa alla
BRANSCHER
Finans
0,98%
Visa alla
BESKRIVNING

Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från regeringar och organisationer för ekonomisk utveckling eller företag över hela världen. Fonden jämför räntenivåerna i olika länder för att avgöra var den ska investera. Den strävar också efter att identifiera skuldförbindelser som har potential att öka i värde. Under normala marknadsförhållanden kommer minst 70 procent av fondens nettotillgångar att vara denominerade i eller säkrade mot amerikanska dollar (USD).

Läs mer
Fondförvaltare Scott DiMaggio
Fondförvaltare John Taylor