Enter Cross Credit A

Räntefonder High Yield Norden, SEK
0,36%
ORDINARIE AVGIFT
0,3%
DIN AVGIFT
+2,09%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper. Placeringsinriktning är att investera i företagsobligationer och företagscertifikat emitterade i svenska kronor med en bedömd rating mellan Investment Grade och High Yield. Fondens bedömda genomsnittliga kreditrating ska dock vid var tid uppgå till lägst Investment Grade. Fonden har möjlighet att investera i räntebärande värdepapper emitterade av kommun, bostadsinstitut samt stat. Fondens genomsnittliga viktade duration får högst uppgå till två år. Fonden får placera i derivat för att effektivisera förvaltningen i syfte att antingen minska kostnader och risker i förvaltningen eller för att öka avkastningen.

Läs mer
PLACERINGAR
Teollisuuden Voima Oyj 4.339%
3,1%
Granges AB 4.137%
2,71%
NLP Livsforsikringsselskab A/S 5.229%
2,58%
Jyske Bank A/S 7.805%
2,58%
Coor Service Management Holding Ab 4.837%
2,43%
Storebrand Livisforisikring AS 4.934%
2,3%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
67,59%
USA
1,41%
Danmark
7,65%
Finland
7,29%
Norge
3,05%
Island
6,16%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper. Placeringsinriktning är att investera i företagsobligationer och företagscertifikat emitterade i svenska kronor med en bedömd rating mellan Investment Grade och High Yield. Fondens bedömda genomsnittliga kreditrating ska dock vid var tid uppgå till lägst Investment Grade. Fonden har möjlighet att investera i räntebärande värdepapper emitterade av kommun, bostadsinstitut samt stat. Fondens genomsnittliga viktade duration får högst uppgå till två år. Fonden får placera i derivat för att effektivisera förvaltningen i syfte att antingen minska kostnader och risker i förvaltningen eller för att öka avkastningen.

Läs mer
Fondförvaltare Gustaf Tegell