Nordea 1 - European Stars Equity BP SEK

Aktiefonder Europa
2,08%
ORDINARIE AVGIFT
1,71%
DIN AVGIFT
+21,59%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en aktiefond och investerar sina tillgångar i europeiska företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Fonden investerar i företag som enligt förvaltaren är undervärderade i förhållande till sin förmåga att generera ett långsiktigt kassaflöde. Minst tre fjärdedelar av fondens totala tillgångar placeras i aktierelaterade värdepapper som emitteras av företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Europa. Delfonden kommer att exponeras för andra valutor än basvalutan genom investeringar och/eller kontantinnehav.

Läs mer
PLACERINGAR
Nestle SA
5,58%
Roche Holding AG
4,3%
Lloyds Banking Group PLC
3,98%
AstraZeneca PLC
3,63%
ASML Holding NV
3,58%
Legal & General Group PLC
3,56%
Visa alla
LÄNDER
Italien
6,43%
Irland
2,1%
Schweiz
15,18%
Norge
2,96%
Nederländerna
5,02%
Finland
2,86%
Visa alla
BRANSCHER
Allmännyttigt
3,27%
Sjukvård
14,68%
Konsument, stabil
9,07%
Finans
21,38%
Konsument, cyklisk
8,98%
Råvaror
9,53%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en aktiefond och investerar sina tillgångar i europeiska företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Fonden investerar i företag som enligt förvaltaren är undervärderade i förhållande till sin förmåga att generera ett långsiktigt kassaflöde. Minst tre fjärdedelar av fondens totala tillgångar placeras i aktierelaterade värdepapper som emitteras av företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Europa. Delfonden kommer att exponeras för andra valutor än basvalutan genom investeringar och/eller kontantinnehav.

Läs mer
Fondförvaltare Rene Petersen
Fondförvaltare Frederik Weber