Nordea 1 - European Stars Equity BP SEK

Aktiefonder Europa
2,14%
ORDINARIE AVGIFT
1,76%
DIN AVGIFT
+17,91%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en aktiefond och investerar sina tillgångar i europeiska företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Fonden investerar i företag som enligt förvaltaren är undervärderade i förhållande till sin förmåga att generera ett långsiktigt kassaflöde. Minst tre fjärdedelar av fondens totala tillgångar placeras i aktierelaterade värdepapper som emitteras av företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Europa. Delfonden kommer att exponeras för andra valutor än basvalutan genom investeringar och/eller kontantinnehav.

Läs mer
PLACERINGAR
Lloyds Banking Group PLC
3,92%
Legal & General Group PLC
3,78%
National Grid PLC
3,43%
Siemens AG
3,36%
ASML Holding NV
3,31%
AXA SA
3,29%
Visa alla
LÄNDER
Italien
5,88%
Irland
2,75%
Schweiz
14,49%
Norge
3,06%
Nederländerna
4,69%
Finland
3,16%
Visa alla
BRANSCHER
Teknik
7,9%
Råvaror
10,7%
Konsument, cyklisk
7,98%
Finans
20,8%
Konsument, stabil
10,02%
Sjukvård
16,47%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en aktiefond och investerar sina tillgångar i europeiska företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Fonden investerar i företag som enligt förvaltaren är undervärderade i förhållande till sin förmåga att generera ett långsiktigt kassaflöde. Minst tre fjärdedelar av fondens totala tillgångar placeras i aktierelaterade värdepapper som emitteras av företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Europa. Delfonden kommer att exponeras för andra valutor än basvalutan genom investeringar och/eller kontantinnehav.

Läs mer
Fondförvaltare Rene Petersen
Fondförvaltare Frederik Weber