Swedbank Robur Global Impact A

Aktiefonder Global, flexibel storlek bolag
0,8%
ORDINARIE AVGIFT
0,63%
DIN AVGIFT
+11,43%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden placerar globalt inklusive i tillväxtmarknader. Fonden är en temafond som vid val av bolag utgår ifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen grundar sig på en universal överenskommelse mellan FN:s medlemsländer och syftar till att fram till år 2030 verka för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Läs mer
PLACERINGAR
Horizon Therapeutics PLC
2,68%
Yadea Group Holdings Ltd Shs Unitary 144A/RegS
2,59%
Biomarin Pharmaceutical Inc
2,44%
Vertex Pharmaceuticals Inc
2,31%
United Therapeutics Corp
2,28%
Samsung SDI Co Ltd
2,18%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
4,31%
USA
50,15%
Sydkorea
2,95%
Brasilien
0,35%
Storbritannien
2,75%
Japan
6,66%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
7,38%
Konsument, cyklisk
8,09%
Finans
0,77%
Fastigheter
8,36%
Konsument, stabil
3,26%
Sjukvård
25,93%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden placerar globalt inklusive i tillväxtmarknader. Fonden är en temafond som vid val av bolag utgår ifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen grundar sig på en universal överenskommelse mellan FN:s medlemsländer och syftar till att fram till år 2030 verka för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Läs mer
Fondförvaltare Johan Eriksson
Fondförvaltare David Stenlund
Fondförvaltare Johan Andreasson
Fondförvaltare Linnea Zanetti