Fidelity US High Yield A-Acc-EUR

Räntefonder High Yield USA, USD
1,45%
ORDINARIE AVGIFT
1,2%
DIN AVGIFT
-2,77%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fidelity US High Yield A-Acc-EUR strävar efter en hög nivå av effektiv avkastning och kapitaltillväxt primärt genom investeringar i riskfyllda värdepapper med hög avkastning utfärdade av emittenter som har sin huvudsakliga affärsverksamhet i USA. Denna fond är lämplig för investerare som söker en hög nivå av effektiv avkastning och kapitaltillväxt och som är beredda att acceptera de risker som är förknippade med dessa slag av investeringar. Den typ av skuldebrev som fonden främst kommer att investera i är underkastad en hög risk. Av skuldebreven kommer inte att förutsättas en viss lägsta rating-nivå och deras kreditvärdighet kommer inte nödvändigtvis att vara föremål för rating av något internationellt erkänt ratingföretag. Fonden kan också investera upp till 10 procent av fondtillgångarna i lån som uppfyller kriterierna för penningsmarknadsinstrument.

Läs mer
PLACERINGAR
Fidelity ILF - USD A Acc
4,93%
Sprint Capital Corporation 8.75%
1,05%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
0,81%
Genesis Energy L.P. 8%
0,78%
Uber Technologies Inc 4.5%
0,77%
Camelot Finance SA 4.5%
0,76%
Visa alla
LÄNDER
USA
77,36%
Brasilien
0,33%
Storbritannien
7,15%
Japan
0,42%
Tyskland
0,35%
Frankrike
1,14%
Visa alla
BRANSCHER
Konsument, stabil
0,16%
Kommunikation
0,21%
Visa alla
BESKRIVNING

Fidelity US High Yield A-Acc-EUR strävar efter en hög nivå av effektiv avkastning och kapitaltillväxt primärt genom investeringar i riskfyllda värdepapper med hög avkastning utfärdade av emittenter som har sin huvudsakliga affärsverksamhet i USA. Denna fond är lämplig för investerare som söker en hög nivå av effektiv avkastning och kapitaltillväxt och som är beredda att acceptera de risker som är förknippade med dessa slag av investeringar. Den typ av skuldebrev som fonden främst kommer att investera i är underkastad en hög risk. Av skuldebreven kommer inte att förutsättas en viss lägsta rating-nivå och deras kreditvärdighet kommer inte nödvändigtvis att vara föremål för rating av något internationellt erkänt ratingföretag. Fonden kan också investera upp till 10 procent av fondtillgångarna i lån som uppfyller kriterierna för penningsmarknadsinstrument.

Läs mer
Fondförvaltare Peter Khan
Fondförvaltare Olivier Simon-Vermot