Handelsbanken Brasilien Tema A1 SEK

Aktiefonder Brasilien
2,04%
ORDINARIE AVGIFT
1,58%
DIN AVGIFT
-1,53%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i aktier i företag i Brasilien och i företag som har minst hälften av sin totala verksamhet eller marknad i Brasilien. Investeringarna grundar sig i en tematisk strategi där man utgår från teman som Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Internationella riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning beaktas i förvaltningen. Vidare exkluderar fonden bolag med verksamhet inom fossila bränslen, krigsmaterial, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dock kan fonden investera i företag som bedriver verksamhet inom fossila bränslen i de fall företagen anses ställa om till mer förnyelsebar energi. Fonden kan placera i finansiella derivatinstrument och upp till 10 % av fondens tillgångar får placeras i andra fonder.

Läs mer
PLACERINGAR
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred
5,46%
Santos Brasil Participacoes SA
4,54%
Auren Energia SA
4,14%
Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)
3,91%
Totvs SA
3,83%
Dexco SA
3,79%
Visa alla
LÄNDER
Brasilien
96,79%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
8,6%
Konsument, cyklisk
12,35%
Finans
18,57%
Fastigheter
5,62%
Konsument, stabil
9,48%
Sjukvård
7,17%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i aktier i företag i Brasilien och i företag som har minst hälften av sin totala verksamhet eller marknad i Brasilien. Investeringarna grundar sig i en tematisk strategi där man utgår från teman som Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Internationella riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning beaktas i förvaltningen. Vidare exkluderar fonden bolag med verksamhet inom fossila bränslen, krigsmaterial, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dock kan fonden investera i företag som bedriver verksamhet inom fossila bränslen i de fall företagen anses ställa om till mer förnyelsebar energi. Fonden kan placera i finansiella derivatinstrument och upp till 10 % av fondens tillgångar får placeras i andra fonder.

Läs mer
Fondförvaltare Kristoffer Eklund