Handelsbanken Brasilien Tema A1 SEK

Aktiefonder Brasilien
2,12%
ORDINARIE AVGIFT
1,9%
DIN AVGIFT
-19,16%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i aktier i företag i Brasilien och i företag som har minst hälften av sin totala verksamhet eller marknad i Brasilien. Investeringarna grundar sig i en tematisk strategi där man utgår från teman som Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Internationella riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning beaktas i förvaltningen. Vidare exkluderar fonden bolag med verksamhet inom fossila bränslen, krigsmaterial, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dock kan fonden investera i företag som bedriver verksamhet inom fossila bränslen i de fall företagen anses ställa om till mer förnyelsebar energi. Fonden kan placera i finansiella derivatinstrument och upp till 10 % av fondens tillgångar får placeras i andra fonder.

Läs mer
PLACERINGAR
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs
3,51%
Totvs SA
3,71%
Cia Paranaense De Energia Copel Units (1 Ord Share & 4 Pref Shares-Class B)
3,74%
Dexco SA
3,74%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A
3,8%
Santos Brasil Participacoes SA
4,28%
Visa alla
LÄNDER
Brasilien
97,89%
Visa alla
BRANSCHER
Konsument, stabil
10,17%
Sjukvård
7,19%
Allmännyttigt
12,14%
Industri
25,03%
Teknik
5,39%
Fastigheter
5,83%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i aktier i företag i Brasilien och i företag som har minst hälften av sin totala verksamhet eller marknad i Brasilien. Investeringarna grundar sig i en tematisk strategi där man utgår från teman som Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Internationella riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning beaktas i förvaltningen. Vidare exkluderar fonden bolag med verksamhet inom fossila bränslen, krigsmaterial, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dock kan fonden investera i företag som bedriver verksamhet inom fossila bränslen i de fall företagen anses ställa om till mer förnyelsebar energi. Fonden kan placera i finansiella derivatinstrument och upp till 10 % av fondens tillgångar får placeras i andra fonder.

Läs mer
Fondförvaltare Kristoffer Eklund