GP Bullhound Thyra Hedge A

Hedgefonder Aktier long short
3,38%
ORDINARIE AVGIFT
3,13%
DIN AVGIFT
+7,29%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en absolutavkastande aktiefond som har ett globalt fokus utan geografisk avgränsning. Fonden ämnar uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie-och obligationsmarknaden. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningsmarknadsinstrument och derivatinstrument, samt på konto hos kreditinstitut. Fonden kommer normalt att ha en mer koncentrerad portfölj, vilket innebär större enskilda positioner än en traditionell värdepappersfond. Förvaltningsmodellen innebär att en lång respektive kort portfölj skapas i ett antal värdepapper. Fondens syfte är att generera en positiv absolut avkastning till skillnad mot traditionella värdepappersfonder vars syfte ofta är att generera en positiv avkastning relativt ett jämförelseindex.

Läs mer
PLACERINGAR
Microsoft Corp
6,92%
Cisco Systems Inc
4,24%
AT&T Inc
3,95%
Activision Blizzard Inc
3,93%
Microchip Technology Inc
3,85%
ASML Holding NV ADR
3,85%
Visa alla
LÄNDER
Sydkorea
3,85%
USA
34,75%
Sverige
3,32%
Visa alla
BRANSCHER
Kommunikation
3,95%
Teknik
34,64%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en absolutavkastande aktiefond som har ett globalt fokus utan geografisk avgränsning. Fonden ämnar uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie-och obligationsmarknaden. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningsmarknadsinstrument och derivatinstrument, samt på konto hos kreditinstitut. Fonden kommer normalt att ha en mer koncentrerad portfölj, vilket innebär större enskilda positioner än en traditionell värdepappersfond. Förvaltningsmodellen innebär att en lång respektive kort portfölj skapas i ett antal värdepapper. Fondens syfte är att generera en positiv absolut avkastning till skillnad mot traditionella värdepappersfonder vars syfte ofta är att generera en positiv avkastning relativt ett jämförelseindex.

Läs mer
Fondförvaltare Inge Heydorn