Storebrand Kortränta A SEK

Räntefonder Penningmarknad, SEK
0,21%
ORDINARIE AVGIFT
0,16%
DIN AVGIFT
+0,98%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden har som målsättning att uppnå en avkastning som överstiger den korta räntemarknaden. Fonden placerar i korta svenska räntebärande värdepapper med en genomsnittlig återstående löptid på högst ett år. Fonden placerar vidare i värdepapper som statsskuldväxlar, bankcertifikat, företagscertifikat och obligationer med kort återstående löptid. Fonden kan även placera i räntebärande fondpapper utfärdade i svenska kronor. Vidare kan även fonden göra placeringar i ränteterminer och ränteoptioner för att effektivisera förvaltningen.

Läs mer
PLACERINGAR
Sweden (Kingdom Of) 0%
9,7%
Realkredit Danmark A/S 2.54%
7,74%
Sparbanken Skane AB 2.48%
5,8%
Nykredit Realkredit A/S 2.64%
3,59%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.51%
3,47%
Bluestep Bank AB (Publ) 2.92%
2,78%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
42,31%
Tyskland
3,63%
Danmark
14,41%
Finland
1,31%
Norge
1,11%
Spanien
1,45%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden har som målsättning att uppnå en avkastning som överstiger den korta räntemarknaden. Fonden placerar i korta svenska räntebärande värdepapper med en genomsnittlig återstående löptid på högst ett år. Fonden placerar vidare i värdepapper som statsskuldväxlar, bankcertifikat, företagscertifikat och obligationer med kort återstående löptid. Fonden kan även placera i räntebärande fondpapper utfärdade i svenska kronor. Vidare kan även fonden göra placeringar i ränteterminer och ränteoptioner för att effektivisera förvaltningen.

Läs mer
Fondförvaltare Gustaf Linnell
Fondförvaltare Susanna Kaas von Mentzer