PriorNilsson Yield

Hedgefonder Aktier long short
1,3%
ORDINARIE AVGIFT
1,05%
DIN AVGIFT
+2,47%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en specialfond, med större frihet i sina placeringar än vad som är möjligt i en traditionell aktiefond. Några av de viktigaste fördelarna som förvaltarna anser sig nå i en specialfond är att fonden kan arbeta med större enskilda positioner, utnyttja derivatinstrument samt inneha blankade positioner. Förvaltningen syftar till att ge andelsägarna hög riskjusterad avkastning på insatt kapital. Avkastningen kan ej förväntas vara linjär över tiden och en investering i fonden bör därför betraktas som en långsiktig placering.

Läs mer
PLACERINGAR
Nyfosa AB
2,25%
Creaspac AB
1,87%
Fastighets AB Balder
1,72%
Klovern AB (publ)
1,62%
NP3 Fastigheter AB (publ)
1,55%
NP3 Fastigheter AB (publ)
1,53%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
43,71%
Tyskland
0,09%
Danmark
2,35%
Finland
0,73%
Norge
0,84%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
0,84%
Konsument, cyklisk
1,23%
Finans
4,74%
Fastigheter
1,45%
Konsument, stabil
0,34%
Kommunikation
1,54%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en specialfond, med större frihet i sina placeringar än vad som är möjligt i en traditionell aktiefond. Några av de viktigaste fördelarna som förvaltarna anser sig nå i en specialfond är att fonden kan arbeta med större enskilda positioner, utnyttja derivatinstrument samt inneha blankade positioner. Förvaltningen syftar till att ge andelsägarna hög riskjusterad avkastning på insatt kapital. Avkastningen kan ej förväntas vara linjär över tiden och en investering i fonden bör därför betraktas som en långsiktig placering.

Läs mer
Fondförvaltare Torgny Prior
Fondförvaltare Per-Olof Nilsson