AuAg Precious Green A

Blandfonder Blandfond, övriga
1,46%
ORDINARIE AVGIFT
1,11%
DIN AVGIFT
-0,19%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt minst 90 procent i sina två tillgångsslag, bolag med fokus på grön teknik och exponering mot ädelmetaller med fokus på guld. Fonden investerar minst 50 procent i aktiemarknaden för att nå en önskad exponering och fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier – produktion av miljövänlig energi – minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning – energilagring – utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik. Fonden investerar även minst 30 procent i överlåtbara värdepapper, alla för vilkas värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för guld men även andra ädelmetaller som silver, platina och palladium

Läs mer
PLACERINGAR
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
7,29%
Invesco Physical Gold ETC
7,24%
Amundi Physical Gold ETC C
7,2%
Xetra-Gold
7,19%
EnerSys
3,34%
Canadian Solar Inc
3,33%
Visa alla
LÄNDER
Kina
3,28%
Australien
2,92%
Kanada
8,64%
Belgien
2,85%
Frankrike
2,9%
Storbritannien
8,87%
Visa alla
BRANSCHER
Teknik
14,93%
Industri
14,86%
Allmännyttigt
5,53%
Konsument, cyklisk
2,56%
Råvaror
20,93%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt minst 90 procent i sina två tillgångsslag, bolag med fokus på grön teknik och exponering mot ädelmetaller med fokus på guld. Fonden investerar minst 50 procent i aktiemarknaden för att nå en önskad exponering och fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier – produktion av miljövänlig energi – minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning – energilagring – utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik. Fonden investerar även minst 30 procent i överlåtbara värdepapper, alla för vilkas värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för guld men även andra ädelmetaller som silver, platina och palladium

Läs mer
Fondförvaltare Eric Strand
Fondförvaltare Christopher Svensson