Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1U USD

Aktiefonder Nordamerika, småbolag
2,59%
ORDINARIE AVGIFT
2,22%
DIN AVGIFT
+3,83%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Brummer Multi-Strategy är en specialmatarfond som investerar minst 95% av sina medel i specialmottagarfonden Brummer & Partners Multi-Strategy Master. Mottagarfonden investerar i sin tur i hedgefonder som förvaltas av fondbolag inom Brummer & Partners. Fondens mål är att skapa en positiv avkastning oavsett marknadsvillkor som förväntas ha en låg korrelation med avkastningen från de traditionella tillgångsslagen aktier och obligationer. Målet är att den riskjusterade avkastningen ska vara god jämfört med traditionella tillgångsslag och att fonden ska erbjuda en effektiv riskspridning.

Läs mer
PLACERINGAR
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
5,14%
Newpark Resources Inc
4,09%
Avista Corp
3,85%
Conmed Corp
3,34%
Voya Financial Inc
3,29%
Houlihan Lokey Inc Class A
3,06%
Visa alla
LÄNDER
USA
93,82%
Kanada
2,42%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
3,9%
Konsument, cyklisk
12,65%
Finans
13,25%
Fastigheter
3,6%
Konsument, stabil
6,76%
Sjukvård
12,03%
Visa alla
BESKRIVNING

Brummer Multi-Strategy är en specialmatarfond som investerar minst 95% av sina medel i specialmottagarfonden Brummer & Partners Multi-Strategy Master. Mottagarfonden investerar i sin tur i hedgefonder som förvaltas av fondbolag inom Brummer & Partners. Fondens mål är att skapa en positiv avkastning oavsett marknadsvillkor som förväntas ha en låg korrelation med avkastningen från de traditionella tillgångsslagen aktier och obligationer. Målet är att den riskjusterade avkastningen ska vara god jämfört med traditionella tillgångsslag och att fonden ska erbjuda en effektiv riskspridning.

Läs mer
Fondförvaltare Nicolas Janvier