Luxembourg Selection Active Solar C USD

Aktiefonder Ny energi
2,55%
ORDINARIE AVGIFT
2,17%
DIN AVGIFT
-12,3%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fondens investeringsmål är långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i aktier i företag vars huvudsakliga verksamhet är förknippad med solenergiindustrin. Fonden strävar efter att uppfylla hållbara investeringsmål och tar hänsyn till hållbarhetsrisker (enligt definitionerna nedan) vid bedömningen av företagen. Mer specifikt har fonden ett mål om låga koldioxidutsläpp i syfte att uppnå de långsiktiga målen för global uppvärmning i Parisavtalet. Fonden tillvägagångssätt är att solenergi är en av de minst förorenande energikällorna. När el genereras av en solcellsanläggning minskar det koldioxidutsläppen, eftersom elkraft inte genereras av en mer förorenande elkälla. Genom att investera i företag genom hela värdekedjan för solenergi bidrar delfonden därför till att minska koldioxidutsläppen, med målet att nå nettonollutsläpp till 2040.

Läs mer
PLACERINGAR
SolarEdge Technologies Inc
7,05%
JinkoSolar Holding Co Ltd DR
6,76%
Canadian Solar Inc
6,46%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A
6,15%
Sunrun Inc
5,87%
Daqo New Energy Corp ADR
5,01%
Visa alla
LÄNDER
Kina
32,45%
Spanien
3,17%
Norge
1,8%
Frankrike
2,2%
Tyskland
10,7%
USA
47,69%
Visa alla
BRANSCHER
Teknik
71,45%
Industri
6,17%
Allmännyttigt
12,96%
Konsument, stabil
2,1%
Fastigheter
3,37%
Råvaror
1,95%
Visa alla
BESKRIVNING

Fondens investeringsmål är långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i aktier i företag vars huvudsakliga verksamhet är förknippad med solenergiindustrin. Fonden strävar efter att uppfylla hållbara investeringsmål och tar hänsyn till hållbarhetsrisker (enligt definitionerna nedan) vid bedömningen av företagen. Mer specifikt har fonden ett mål om låga koldioxidutsläpp i syfte att uppnå de långsiktiga målen för global uppvärmning i Parisavtalet. Fonden tillvägagångssätt är att solenergi är en av de minst förorenande energikällorna. När el genereras av en solcellsanläggning minskar det koldioxidutsläppen, eftersom elkraft inte genereras av en mer förorenande elkälla. Genom att investera i företag genom hela värdekedjan för solenergi bidrar delfonden därför till att minska koldioxidutsläppen, med målet att nå nettonollutsläpp till 2040.

Läs mer
Fondförvaltare Pascal Rochat