Nordea Swedish Bond Stars

Räntefonder Investment Grade Norden, SEK
0,34%
ORDINARIE AVGIFT
0,26%
DIN AVGIFT
+1,96%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av svenska staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt kan även placera i värdepapper utgivna av kommuner och landsting. Därtill kan upp till 25 procent av fondförmögenheten placeras i europeiska räntebärande värdepapper. Placeringar i annat än statspapper skall ha lägst kreditvärderingsbetyget BBB- eller motsvarande för längre placeringar och lägst A- för kortare placeringar på Standard & Poors skala, eller motsvarande. Den genomsnittliga räntebindningstiden (modifierad duration) kan variera samt uppgå till max 3 år. Urvalet av värdepapper baseras på en kombination av finansiell analys och ESG-analys, dvs hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik.

Läs mer
PLACERINGAR
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Mar 23
11,45%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%
10,04%
Nordea Hypotek AB 1%
9,09%
Stadshypotek Ab (Publ) 1%
8,34%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
6,67%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5%
6,17%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
91,91%
Finland
3,78%
Norge
3,13%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av svenska staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt kan även placera i värdepapper utgivna av kommuner och landsting. Därtill kan upp till 25 procent av fondförmögenheten placeras i europeiska räntebärande värdepapper. Placeringar i annat än statspapper skall ha lägst kreditvärderingsbetyget BBB- eller motsvarande för längre placeringar och lägst A- för kortare placeringar på Standard & Poors skala, eller motsvarande. Den genomsnittliga räntebindningstiden (modifierad duration) kan variera samt uppgå till max 3 år. Urvalet av värdepapper baseras på en kombination av finansiell analys och ESG-analys, dvs hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik.

Läs mer
Fondförvaltare Charlotta Sjölander