SEB Obligationsfond Flexibel C SEK - Lux

Räntefonder Investment Grade Norden, SEK
0,64%
ORDINARIE AVGIFT
0,52%
DIN AVGIFT
+0,7%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

SEB Obligationsfond Flexibel SEK placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Innehaven är utgivna eller garanterade av svenska staten, bostadsinstitut eller företag med hög kreditvärdighet, så kallade investment grade. Den genomsnittliga löptiden för portföljen varierar flexibelt inom intervallet 0 till 3 år. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Läs mer
PLACERINGAR
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%
18,23%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%
9,36%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
9,19%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%
6,95%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
5,17%
Skandiabanken AB 3.349%
2,44%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
89,58%
USA
0,02%
Storbritannien
0,04%
Japan
0,01%
Tyskland
0,3%
Danmark
0,88%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

SEB Obligationsfond Flexibel SEK placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Innehaven är utgivna eller garanterade av svenska staten, bostadsinstitut eller företag med hög kreditvärdighet, så kallade investment grade. Den genomsnittliga löptiden för portföljen varierar flexibelt inom intervallet 0 till 3 år. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Läs mer
Fondförvaltare Martin Lundvall