Nordea 1 - Emerging Wealth Equity BP SEK

Aktiefonder Tillväxtmarknader
2,2%
ORDINARIE AVGIFT
1,83%
DIN AVGIFT
+11,45%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Nordea Emerging Consumer har som målsättning är att ge avkastning på lång sikt genom fundamental analys av strukturella förändringar (till exempel den tekniska och demografiska utvecklingen samt globaliseringen). Fonden försöker hitta företag som gynnas av urbaniseringen, samt de nya konsumtionsmönstren och den förbättrade köpkraften hos tillväxtländernas växande medelklass. Minst 2/3 av fondens medel placeras i aktier i bolag över hela världen vars lönsamhet i stor utsträckning är kopplad till urbaniseringen och de nya konsumtionsmönstren i tillväxtländerna. Högst 1/3 av fondens medel kan utgöras av likvida medel eller placeras i andra aktier samt i obligationer. Fonden får använda derivatinstrument.

Läs mer
PLACERINGAR
HDFC Bank Ltd ADR
5,42%
Kotak Mahindra Bank Ltd
5,22%
Trip.com Group Ltd ADR
5,03%
Yum China Holdings Inc
4,68%
Qualcomm Inc
4,41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,17%
Visa alla
LÄNDER
USA
7,25%
Tyskland
3,8%
Danmark
3,42%
Indien
21%
Frankrike
1,33%
Hongkong
5,08%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
2,89%
Konsument, cyklisk
31,99%
Finans
25,65%
Konsument, stabil
6,76%
Sjukvård
5,8%
Kommunikation
6,51%
Visa alla
BESKRIVNING

Nordea Emerging Consumer har som målsättning är att ge avkastning på lång sikt genom fundamental analys av strukturella förändringar (till exempel den tekniska och demografiska utvecklingen samt globaliseringen). Fonden försöker hitta företag som gynnas av urbaniseringen, samt de nya konsumtionsmönstren och den förbättrade köpkraften hos tillväxtländernas växande medelklass. Minst 2/3 av fondens medel placeras i aktier i bolag över hela världen vars lönsamhet i stor utsträckning är kopplad till urbaniseringen och de nya konsumtionsmönstren i tillväxtländerna. Högst 1/3 av fondens medel kan utgöras av likvida medel eller placeras i andra aktier samt i obligationer. Fonden får använda derivatinstrument.

Läs mer
Fondförvaltare Tom Masi
Fondförvaltare Nuno Fernandes