Fondpaket

Lågpris

Den stora frågan när det kommer till sparande är hur mycket jag ska placera i aktiemarknaden.

När man väl bestämt sig för det så dyker den andra frågan upp, i vilken typ av fond man ska spara? Det finns två typer av förvaltning. Vi har aktiv förvaltning, där fondförvaltaren försöker hitta de bästa aktierna och så har vi passiv förvaltning, som bara följer börsindex, snittet kan man säga.

Vilket är då bäst? Ja därom tvistar de lärde men passiv förvaltning är i alla fall billigast. Billiga indexfonder (passiv förvaltning) är lite som att äta på McDonalds, det är billigt och du vet vad du får. Inget mer, inget mindre. Det här paketet fokuserar på låga avgifter.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får in hela det insatta beloppet. En fond historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie-eller fondinformationen på denna sida.

Öppna konto för att se
våra fondpaket

svg-image

Övriga fondpaket

BarnsparFondpaket

LångsiktighetFondpaket

HållbarhetFondpaket

LagomFondpaket

Aktiehandel med enkla och låga avgifter — 25% rabatt på alla fonder — Bra ränta på ditt konto (ISK) — Statlig insättningsgaranti — Aktiehandel med enkla och låga avgifter — 25% rabatt på alla fonder — Bra ränta på ditt konto (ISK) — Statlig insättningsgaranti —