Rensa filter Fondtyp: Alla Region: Alla Kategori: Alla
1
2123
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
FONDER
UTV. 1 ÅR
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
AVGIFT
UTV. 1 ÅR +142,33%
UTV. 3 ÅR +99,33%
UTV. 5 ÅR +87,58%
DIN AVGIFT 1,53%
UTV. 1 ÅR +63,8%
UTV. 3 ÅR +63,18%
UTV. 5 ÅR +63,87%
DIN AVGIFT 2,05%
UTV. 1 ÅR +63,77%
UTV. 3 ÅR +63,19%
UTV. 5 ÅR +63,8%
DIN AVGIFT 2,05%
UTV. 1 ÅR +63,48%
UTV. 3 ÅR +63,09%
UTV. 5 ÅR +63,89%
DIN AVGIFT 2,05%
UTV. 1 ÅR +54,6%
UTV. 3 ÅR +64,5%
UTV. 5 ÅR +30,75%
DIN AVGIFT 2,08%
UTV. 1 ÅR +54,15%
UTV. 3 ÅR +64,12%
UTV. 5 ÅR +30,54%
DIN AVGIFT 2,08%
UTV. 1 ÅR +53,96%
UTV. 3 ÅR +63,87%
UTV. 5 ÅR +30,49%
DIN AVGIFT 2,08%
UTV. 1 ÅR +53,38%
UTV. 3 ÅR +61,69%
UTV. 5 ÅR +27,33%
DIN AVGIFT 2,58%
UTV. 1 ÅR +53,2%
UTV. 3 ÅR +61,42%
UTV. 5 ÅR +27,25%
DIN AVGIFT 2,58%
UTV. 1 ÅR +48,37%
UTV. 3 ÅR +58,76%
UTV. 5 ÅR +47,85%
DIN AVGIFT 1,85%
UTV. 1 ÅR +47,78%
UTV. 3 ÅR +45,42%
UTV. 5 ÅR +27,99%
DIN AVGIFT 2,15%
UTV. 1 ÅR +43,82%
UTV. 3 ÅR +70,68%
UTV. 5 ÅR +94%
DIN AVGIFT 2,11%
UTV. 1 ÅR +43,81%
UTV. 3 ÅR +70,58%
UTV. 5 ÅR +93,87%
DIN AVGIFT 2,12%
UTV. 1 ÅR +43,52%
UTV. 3 ÅR +70,38%
UTV. 5 ÅR +93,73%
DIN AVGIFT 2,13%
UTV. 1 ÅR +42,62%
UTV. 3 ÅR +79,63%
UTV. 5 ÅR +95,08%
DIN AVGIFT 2,28%
UTV. 1 ÅR +42,6%
UTV. 3 ÅR +79,7%
UTV. 5 ÅR +93,26%
DIN AVGIFT 2,28%
UTV. 1 ÅR +42,41%
UTV. 3 ÅR +79,52%
UTV. 5 ÅR +94,83%
DIN AVGIFT 2,28%
UTV. 1 ÅR +34,87%
UTV. 3 ÅR +57,67%
UTV. 5 ÅR +60,88%
DIN AVGIFT 0,97%
UTV. 1 ÅR +29,3%
UTV. 3 ÅR -5,92%
UTV. 5 ÅR +11,29%
DIN AVGIFT 2,37%