Förnybar energi

Förnybar energi kan till exempel vara solkraft, vindkraft och vattenkraft

Jämfört med fossila bränslen (kol, olja och naturgas) kommer inte den förnybara energin ta slut inom överskådlig framtid. Förnybar energi anses vara bättre ur en miljösynpunkt eftersom att den inte använder icke förnybara bränslen, vilket på sikt innebär att den ger ett relativt litet bidrag till att förstärka växthuseffekten.

Väljer du att investera i en fond med inriktning förnybar energi bidrar du till att begränsa och minska utsläpp av fossila bränslen och koldioxid.

FONDER
UTV. 1 ÅR
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
AVGIFT
UTV. 1 ÅR +49,7%
UTV. 3 ÅR +173,96%
UTV. 5 ÅR +307,02%
DIN AVGIFT 2,18%
UTV. 1 ÅR +30,44%
UTV. 3 ÅR +100,2%
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 1,98%
UTV. 1 ÅR +24,46%
UTV. 3 ÅR +18,69%
UTV. 5 ÅR +16,83%
DIN AVGIFT 1,1%
UTV. 1 ÅR +20,32%
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 2,09%
UTV. 1 ÅR +20,31%
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 2,09%
UTV. 1 ÅR +17,59%
UTV. 3 ÅR +99,46%
UTV. 5 ÅR +163,69%
DIN AVGIFT 1,37%
UTV. 1 ÅR +17,12%
UTV. 3 ÅR +69,63%
UTV. 5 ÅR +125,35%
DIN AVGIFT 1,87%
UTV. 1 ÅR +17,08%
UTV. 3 ÅR +69,75%
UTV. 5 ÅR +125,77%
DIN AVGIFT 1,87%
UTV. 1 ÅR +17,08%
UTV. 3 ÅR +69,74%
UTV. 5 ÅR +125,87%
DIN AVGIFT 1,88%
UTV. 1 ÅR +15,4%
UTV. 3 ÅR +53,68%
UTV. 5 ÅR +106,11%
DIN AVGIFT 1,74%
UTV. 1 ÅR +15,09%
UTV. 3 ÅR +112,85%
UTV. 5 ÅR +169,19%
DIN AVGIFT 1,24%
UTV. 1 ÅR +13,69%
UTV. 3 ÅR +89,11%
UTV. 5 ÅR +155,53%
DIN AVGIFT 1,43%
UTV. 1 ÅR +13,59%
UTV. 3 ÅR -15,44%
UTV. 5 ÅR -33,61%
DIN AVGIFT 1,51%
UTV. 1 ÅR +13,55%
UTV. 3 ÅR -15,53%
UTV. 5 ÅR -33,62%
DIN AVGIFT 1,51%
UTV. 1 ÅR +9,2%
UTV. 3 ÅR +49,76%
UTV. 5 ÅR +32,94%
DIN AVGIFT 1,7%
UTV. 1 ÅR +8,55%
UTV. 3 ÅR +47,09%
UTV. 5 ÅR +29%
DIN AVGIFT 2,15%
UTV. 1 ÅR +6,68%
UTV. 3 ÅR +96,6%
UTV. 5 ÅR +84,65%
DIN AVGIFT 1,8%
UTV. 1 ÅR +3,29%
UTV. 3 ÅR -23,74%
UTV. 5 ÅR -49,99%
DIN AVGIFT 1,53%