Jordbruk

Varför ska man investera i jordbruk?

Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera mat, djurfoder och råvaror för energi- och industriändamål. Jordbruk kombineras ofta med växtodling och boskapsskötsel. Men jordbruk kan vara mer än så.

En jordbruksfond investerar ofta inte bara i jordbruk och förädling av jordbruksprodukter, utan även i teknologisk utveckling, i frön, matproducenter, livsmedelsklassade kemikalier, distribution och paketering och bearbetning av livsmedelsprodukter.

FONDER
UTV. 1 ÅR
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
AVGIFT
UTV. 1 ÅR -4,35%
UTV. 3 ÅR +13,86%
UTV. 5 ÅR +30,65%
DIN AVGIFT 2,26%
UTV. 1 ÅR -7,08%
UTV. 3 ÅR +10,87%
UTV. 5 ÅR +41,72%
DIN AVGIFT 1,69%
UTV. 1 ÅR -20,69%
UTV. 3 ÅR -4,08%
UTV. 5 ÅR -2,93%
DIN AVGIFT 2,35%
UTV. 1 ÅR -20,74%
UTV. 3 ÅR -4,04%
UTV. 5 ÅR -2,96%
DIN AVGIFT 2,35%