Jordbruk

Varför ska man investera i jordbruk?

Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera mat, djurfoder och råvaror för energi- och industriändamål. Jordbruk kombineras ofta med växtodling och boskapsskötsel. Men jordbruk kan vara mer än så.

En jordbruksfond investerar ofta inte bara i jordbruk och förädling av jordbruksprodukter, utan även i teknologisk utveckling, i frön, matproducenter, livsmedelsklassade kemikalier, distribution och paketering och bearbetning av livsmedelsprodukter.

FONDER
UTV. 1 ÅR
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
AVGIFT
UTV. 1 ÅR -8,71%
UTV. 3 ÅR +14,16%
UTV. 5 ÅR +43,46%
DIN AVGIFT 1,68%
UTV. 1 ÅR -10,5%
UTV. 3 ÅR +17,59%
UTV. 5 ÅR +35,6%
DIN AVGIFT 2,26%
UTV. 1 ÅR -22,63%
UTV. 3 ÅR +2,32%
UTV. 5 ÅR +11,08%
DIN AVGIFT 2,35%
UTV. 1 ÅR -22,65%
UTV. 3 ÅR +2,31%
UTV. 5 ÅR +11,07%
DIN AVGIFT 2,35%