Jordbruk

Varför ska man investera i jordbruk?

Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera mat, djurfoder och råvaror för energi- och industriändamål. Jordbruk kombineras ofta med växtodling och boskapsskötsel. Men jordbruk kan vara mer än så.

En jordbruksfond investerar ofta inte bara i jordbruk och förädling av jordbruksprodukter, utan även i teknologisk utveckling, i frön, matproducenter, livsmedelsklassade kemikalier, distribution och paketering och bearbetning av livsmedelsprodukter.

FONDER
UTV. 1 ÅR
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
AVGIFT
UTV. 1 ÅR +6,12%
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 1,83%
UTV. 1 ÅR +2,29%
UTV. 3 ÅR +24,59%
UTV. 5 ÅR +33,23%
DIN AVGIFT 1,69%
UTV. 1 ÅR -4,86%
UTV. 3 ÅR +16,1%
UTV. 5 ÅR +21,01%
DIN AVGIFT 2,27%
UTV. 1 ÅR -8,45%
UTV. 3 ÅR +5,1%
UTV. 5 ÅR -1,83%
DIN AVGIFT 2,36%
UTV. 1 ÅR -8,47%
UTV. 3 ÅR +5,05%
UTV. 5 ÅR -1,88%
DIN AVGIFT 2,36%