Jordbruk

Varför ska man investera i jordbruk?

Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera mat, djurfoder och råvaror för energi- och industriändamål. Jordbruk kombineras ofta med växtodling och boskapsskötsel. Men jordbruk kan vara mer än så.

En jordbruksfond investerar ofta inte bara i jordbruk och förädling av jordbruksprodukter, utan även i teknologisk utveckling, i frön, matproducenter, livsmedelsklassade kemikalier, distribution och paketering och bearbetning av livsmedelsprodukter.

FONDER
UTV. 1 ÅR
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
AVGIFT
UTV. 1 ÅR +2,88%
UTV. 3 ÅR +14,44%
UTV. 5 ÅR +34,41%
DIN AVGIFT 2,26%
UTV. 1 ÅR +0,57%
UTV. 3 ÅR +15,5%
UTV. 5 ÅR +44,57%
DIN AVGIFT 1,7%
UTV. 1 ÅR -5,71%
UTV. 3 ÅR +5,19%
UTV. 5 ÅR +3,47%
DIN AVGIFT 2,35%
UTV. 1 ÅR -5,75%
UTV. 3 ÅR +5,18%
UTV. 5 ÅR +3,46%
DIN AVGIFT 2,35%