Småbolag

Varför ska man investera i småbolag?

Småbolag har generellt under långa perioder avkastat mer än storbolag, speciellt svenska bolag som ligger i absoluta toppskiktet. Det har gjorts många studier på hur börsens mindre bolag avkastat relativt de större bolagen. Under kortare perioder kan det variera, men över tid är resultatbilden tydlig, småbolagen har gett en klart bättre avkastning.

Småbolag befinner sig ofta tidigare i sin livscykel än stora bolag. Det gör att de kan ha en högre investeringstakt och potentiell försäljningstillväxt. Det är såklart lättare att dubbla omsättningen om den är 200 miljoner än 200 miljarder.

FONDER
UTV. 1 ÅR
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
AVGIFT
UTV. 1 ÅR +27,01%
UTV. 3 ÅR +60,29%
UTV. 5 ÅR +65,13%
DIN AVGIFT 1,25%
UTV. 1 ÅR +18,7%
UTV. 3 ÅR +33,3%
UTV. 5 ÅR +61,95%
DIN AVGIFT 1,82%
UTV. 1 ÅR +17,6%
UTV. 3 ÅR +50,43%
UTV. 5 ÅR +8,09%
DIN AVGIFT 1,59%
UTV. 1 ÅR +12,11%
UTV. 3 ÅR +42,44%
UTV. 5 ÅR +39,18%
DIN AVGIFT 1,66%
UTV. 1 ÅR +10,39%
UTV. 3 ÅR +68,31%
UTV. 5 ÅR +63,06%
DIN AVGIFT 0,74%
UTV. 1 ÅR +10,35%
UTV. 3 ÅR +56,97%
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 1,17%
UTV. 1 ÅR +9,23%
UTV. 3 ÅR +62,94%
UTV. 5 ÅR +54,5%
DIN AVGIFT 1,63%
UTV. 1 ÅR +8,82%
UTV. 3 ÅR +57,92%
UTV. 5 ÅR +49,65%
DIN AVGIFT 1,34%
UTV. 1 ÅR +8,75%
UTV. 3 ÅR +62,74%
UTV. 5 ÅR +43,4%
DIN AVGIFT 1,6%
UTV. 1 ÅR +8,62%
UTV. 3 ÅR +26,59%
UTV. 5 ÅR +61,4%
DIN AVGIFT 2,28%
UTV. 1 ÅR +8,52%
UTV. 3 ÅR +54,29%
UTV. 5 ÅR +44,6%
DIN AVGIFT 1,83%
UTV. 1 ÅR +8,33%
UTV. 3 ÅR +53,24%
UTV. 5 ÅR +45,4%
DIN AVGIFT 2,04%
UTV. 1 ÅR +8,16%
UTV. 3 ÅR +53,75%
UTV. 5 ÅR +45,7%
DIN AVGIFT 2,04%
UTV. 1 ÅR +8,14%
UTV. 3 ÅR +54,86%
UTV. 5 ÅR +44,85%
DIN AVGIFT 1,83%
UTV. 1 ÅR +8,11%
UTV. 3 ÅR +64,22%
UTV. 5 ÅR +41,86%
DIN AVGIFT 1,77%
UTV. 1 ÅR +8,06%
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 2,22%
UTV. 1 ÅR +7,78%
UTV. 3 ÅR +42,75%
UTV. 5 ÅR +19,72%
DIN AVGIFT 1,48%
UTV. 1 ÅR +7,75%
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 1,55%
UTV. 1 ÅR +7,56%
UTV. 3 ÅR +56,18%
UTV. 5 ÅR +44,7%
DIN AVGIFT 1,83%