Tillväxtmarknader

Tillväxtmarknader kommer från engelskans “emerging markets”.

Det är en term inom finansiell ekonomi för marknader som representeras av utvecklingsländer. Exempel på marknader som klassas som tillväxtmarknader är Asien, Latinamerika och Östeuropa. Kina och Indien är de länder som är vanligast förekommande i den här kategorin.

Att investera i tillväxtmarknader har historiskt sett varit mer riskabelt än att investera i till exempel en global indexfond, men ett sparande med högre risk kan också ge en högre avkastning. Tillväxtmarknader brukar ses som ett bra komplement i en balanserad portfölj.

FONDER
UTV. 1 ÅR
UTV. 3 ÅR
UTV. 5 ÅR
AVGIFT
UTV. 1 ÅR +22,64%
UTV. 3 ÅR +55,55%
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 1,25%
UTV. 1 ÅR +14,5%
UTV. 3 ÅR +10,83%
UTV. 5 ÅR +10,56%
DIN AVGIFT 1,82%
UTV. 1 ÅR +11,83%
UTV. 3 ÅR +31,33%
UTV. 5 ÅR +28,16%
DIN AVGIFT 2,21%
UTV. 1 ÅR +11,79%
UTV. 3 ÅR +25,67%
UTV. 5 ÅR +19,39%
DIN AVGIFT 1,61%
UTV. 1 ÅR +11,78%
UTV. 3 ÅR +31,31%
UTV. 5 ÅR +28,16%
DIN AVGIFT 2,21%
UTV. 1 ÅR +11,33%
UTV. 3 ÅR +55,81%
UTV. 5 ÅR
DIN AVGIFT 1,82%
UTV. 1 ÅR +10,93%
UTV. 3 ÅR +49,51%
UTV. 5 ÅR +35,66%
DIN AVGIFT 2,05%
UTV. 1 ÅR +10,76%
UTV. 3 ÅR +56,43%
UTV. 5 ÅR +32,77%
DIN AVGIFT 2,21%
UTV. 1 ÅR +9,74%
UTV. 3 ÅR +23,41%
UTV. 5 ÅR +9,76%
DIN AVGIFT 1,32%
UTV. 1 ÅR +9,62%
UTV. 3 ÅR +42,92%
UTV. 5 ÅR +24,96%
DIN AVGIFT 1,88%
UTV. 1 ÅR +9,57%
UTV. 3 ÅR +53,22%
UTV. 5 ÅR +35,5%
DIN AVGIFT 3,01%
UTV. 1 ÅR +9,54%
UTV. 3 ÅR +53,22%
UTV. 5 ÅR +34,89%
DIN AVGIFT 3,01%
UTV. 1 ÅR +9,48%
UTV. 3 ÅR +33,64%
UTV. 5 ÅR +22,95%
DIN AVGIFT 1,66%
UTV. 1 ÅR +9,18%
UTV. 3 ÅR +29,27%
UTV. 5 ÅR +22,89%
DIN AVGIFT 1,32%
UTV. 1 ÅR +9,04%
UTV. 3 ÅR +50,91%
UTV. 5 ÅR +32,23%
DIN AVGIFT 3,4%
UTV. 1 ÅR +9,04%
UTV. 3 ÅR +50,92%
UTV. 5 ÅR +31,83%
DIN AVGIFT 3,39%
UTV. 1 ÅR +9,03%
UTV. 3 ÅR +45,76%
UTV. 5 ÅR +36,74%
DIN AVGIFT 1,55%
UTV. 1 ÅR +9,02%
UTV. 3 ÅR +50,93%
UTV. 5 ÅR +32,16%
DIN AVGIFT 3,4%
UTV. 1 ÅR +9%
UTV. 3 ÅR +50,95%
UTV. 5 ÅR +31,75%
DIN AVGIFT 3,44%