Öhman Kort Ränta A

Räntefonder Penningmarknad, SEK
0,18%
ORDINARIE AVGIFT
0,16%
DIN AVGIFT
+0,85%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en räntefond med målsättning att över tid ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor med hög kreditvärdighet och som har kort löptid. Fondens återstående genomsnittliga räntebindningsperiod är längst ett år.

Läs mer
PLACERINGAR
Stadshypotek Ab (Publ)
13,92%
Swedbank Mortgage AB (publ)
13,49%
Swedish Covered Bond Corporation
13,24%
Lansforsakringar Hypotek AB
12,93%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
9,53%
Stadshypotek Ab (Publ)
7,03%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
88,18%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en räntefond med målsättning att över tid ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor med hög kreditvärdighet och som har kort löptid. Fondens återstående genomsnittliga räntebindningsperiod är längst ett år.

Läs mer
Fondförvaltare Lars Kristian Feste
Fondförvaltare Arian Kalantari