IMG_5497_
Markets

Börshandlade produkter (ETP:er)

RISKINFORMATION: HISTORISK AVKASTNING ÄR INTE EN GARANTI FÖR FRAMTIDA UTVECKLING. DE PENGAR DU PLACERAR I VÄRDEPAPPER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE. RISKEN FINNS ATT DU INTE FÅR TILLBAKA HELA DET INVESTERADE BELOPPET.

Börshandlade produkter (ETP:er) är ett samlingsnamn för investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Exempel på börshandlade produkter, eller ETP:er, är bull & bear-certifikat, unlimited turbos och mini futures. Underliggande tillgångar kan vara ett index, en råvara, enskild aktie m.m. Produkterna ger även möjlighet att vara kort en tillgång d.v.s. spekulera att en tillgång skall falla.

IMG_8718

Guide kring börshandlade produkter

Börshandlade produkter (ETP:er) är komplicerade och kräver att man förstår deras specifika villkor och egenskaper, utöver den underliggande tillgången. Detta gör att dessa produkter är inte lämpade för alla. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka pengarna du investerat.

Läs vår guide

Börja investera i börshandlade produkter

Till butiken