unlimitedTurbos-pil_upp

Unlimited Turbos

RISKINFORMATION: BÖRSHANDLADE PRODUKTER (ETP:ER) ÄR KOMPLICERADE OCH KRÄVER ATT MAN FÖRSTÅR DERAS SPECIFIKA VILLKOR OCH EGENSKAPER, UTÖVER DEN UNDERLIGGANDE TILLGÅNGEN. DETTA GÖR ATT DESSA PRODUKTER INTE ÄR LÄMPADE FÖR ALLA OCH ATT DU KAN FÖRLORA HELA DET INVESTERADE BELOPPET.

Vad är Unlimited Turbos (UT's)?

Unlimited Turbos är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Underliggande tillgångar kan vara ett index, en råvara, enskild aktie m.m. Unlimited Turbos har en så kallad linjär hävstång vilket innebär att hävstången förändras över tid. Unlimited Turbos fungerar i princip som mini futures eftersom det finns det en finansieringsnivå och en Stop Loss-nivå. 

Skillnaden är att Stop Loss-nivån och finansieringsnivån är samma hos en unlimited turbo. Det innebär att om en unlimited turbo når sin Stop Loss-nivå förfaller den (knockas) utan restvärde. Detta eftersom att annars är ett eventuellt restvärde i bästa fall skillnaden mellan instrumentets Stop Loss-nivå och finansieringsnivå. Det innebär främst att du får en högre hävstång med en unlimited turbo än en mini future med samma Stop Loss-nivå.

Knock

Att unlimited turbos har en inbyggd Stop Loss i sin konstruktion gör att du aldrig kan förlora mer än investerat kapital. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar Stop Loss-nivån förfaller turbon (knockas). Observera att restvärdet för en turbo alltid är 0 kr. En bra "tumregel" kan vara att ju högre hävstång desto högre risk och därmed desto mindre fallhöjd till aktuell Stop Loss-nivå.

Börja handla Unlimited Turbos

IMG_8718

Börshandlade produkter (ETP:er)

Lär dig mer om olika typer av börshandlade produkter (ETP:er)

Läs mer